|
 
INDEX
O CBBiH
   
 Opće informacije o banci
 Zakonska regulativa
 Organizacijska struktura CBBiH
 Struktura Upravnog vijeća i Uprave CBBiH
 Upravljanje ljudskim resursima
 Strateški plan CBBiH 2016 - 2021.
 Financijska izvješća CBBiH
 Mjesečna bilanca stanja CBBiH
 Mjesečna bilanca stanja CBBiH - serija podataka (1997-2015)
Novac BiH
Tečajna lista
Odnosi s javnošću
Platni sustavi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Putokazi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?  PDF  Štampaj
Opće informacije o banci
 

Centralna banka Bosne i Hercegovine osnovana je 20. lipnja 1997. godine Zakonom o Centralnoj banci koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH. Centralna banka je počela sa radom 11. kolovoza 1997. godine.

CILJEVI I ZADACI

Osnovni ciljevi i zadaci Centralne banke su utvrđeni zakonom sukladno Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH. Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu s currency board aranžmanom (1KM : 0,51129 EURO), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom tečaju 1KM : 0,51129 EURO. Centralna banka definira i kontrolira provođenje monetarne politike Bosne i Hercegovine. Centralna banka upravlja službenim deviznim pričuvama ostvarenim izdavanjem domaće valute.
Centralna banka pomaže i održava odgovarajuce platne i obračunske sustave. Također, koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo be-ha entiteta, koje su nadležne za izdavanje dozvola za rad i superviziju banaka.

USTROJ CENTRALNE BANKE

Najviši organ Centralne banke Bosne i Hercegovine je Upravno vijeće, koje je nadležno za utvrdivanje monetarne politike i kontrolu njezinog provođenja, ustroj i strategiju Centralne banke sukladno ovlastima utvrđenim Zakonom. U prvih šest godina Upravno vijeće činili su guverner, koji je bio predsjedavajući, i tri člana, od kojih su dva (Bošnjak i Hrvat) iz Federacije BiH i jedan (Srbin) iz Republike Srpske. Nakon toga, Upravno vijeće se, prema Zakonu o CBBiH, sastoji od pet osoba koje imenuje Predsjedništvo na razdoblje od pet godina. Vijeće za guvernera imenuje jednog od svojih članova.
Upravu Centralne banke čine guverner i tri viceguvernera, koje je imenovao guverner uz odobrenje Upravnoga vijeća. Zadatak Uprave je operativno rukovođenje poslovanjem Centralne banke. Svaki viceguverner je neposredno odgovoran za rad jednoga odjela - sektora Centralne banke.

Centralna banka ima Središnji ured, tri glavne jedinice i dvije podružnice. Središnji ured Centralne banke Bosne i Hercegovine je u Sarajevu. Glavne jedinice su Glavna jedinica Sarajevo, Glavna banka Republike Srpske CBBiH Banja Luka i Glavna jedinica Mostar. Podružnice su: CBBiH Podružnica Brčko i Glavna banka RS CBBiH Podružnica Pale.

ADRESE SREDIŠNJEG UREDA I GLAVNIH JEDINICA I PODRUŽNICA

Središnji ured Centralne banke Bosne i Hercegovine -
Maršala Tita 25, 71 000, Sarajevo
Glavna jedinica Sarajevo - Mehmeda Spahe 3, 71 000, Sarajevo
Glavna jedinica Mostar - Zagrebačka 10, 88 000, Mostar
Glavna banka Republike Srpske Centralne banke BiH - Vidovdanska 19, 78 000, Banja Luka
Podružnica Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama - Milana Simovića 14, 71 420 Pale
Centralna banka Bosne i Hercegovine Podružnica Brčko - Bosne srebrene 28, 76 100, Brčko Distrikt

 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnje izvješće za 2014. godinu
  Mjesečni ekonomski pregled, veljača 2016.
  Izvješće o finansijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečna bilanca stanja, travanj 2016.
  Bilten 4, 2015. (listopad - prosinac)
  Financijska izvješća na dan 31. ožujka 2016.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata, svibanj 2016.
Tečajna lista za dan 25.05.2016.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.751280
CHF 1 1.765349
 Kompletna tečajna lista
Posljednje izmjene
  Veleposlanik IR Iran posjetio CBBiH
  CBBiH redizajnira web stranicu
  U CBBiH uspostavljen Informacijski sustav za upravljanje ljudskim resursima (HRMIS)
  Odabrani tekstovi iz mjesečnih novina
  Guverner CBBiH razgovarao s izaslanstvom MMF-a
Uvjeti korištenja