|
  31. 07. 2015 Odnosi s javnošću > Novina CBBiH
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Kursna lista
Odnosi s javnošću
   
 Saopštenja za javnost
 Govori i prezentacije
 Novina CBBiH
 Audio zapisi konferencija za predstavnike medija
 Promotivni materijal o KM
 Pristup informacijama
Platni sistemi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Linkovi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?
Novina CBBiH
 Novine CBBiH 2015. godina
Arhive:
Januar - Februar
 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnji izvještaj za 2014. godinu
  Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, april 2015.
  Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečni bilans stanja, juni 2015.
  Bilten 4, 2014. (oktobar - decembar)
  Sažeti finansijski izvještaji u skladu sa zahtjevima MRS (IAS), 34 na dan 30. juna 2015.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata u BiH, juli 2015.
Kursna lista za dan 01.08.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.783377
CHF 1 1.851235
 Kompletna kursna lista
Posljednje izmjene
  Kreditni rejting BiH
  Posjeta delegacije UniCredit banke CBBiH
  Ambasador Rusije u posjeti CBBiH
  Grčka kriza bez direktnog uticaja na BiH
  Odabrani tekstovi iz mjesečnih novina
Uslovi korištenja