|
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Tečajna lista
Odnosi s javnošću
Platni sustavi CBBiH
   
 Elektronsko međubankarsko tržište novca
 Kliring međunarodnih plaćanja
 Centralni registar kredita
 Jedinstveni registar transakcijskih računa
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Putokazi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?
Centralni registar kredita
 Centralni registar kredita
Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih osoba u Bosni i Hercegovini
Odluka o izmjeni Odluke o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih osoba u Bosni i Hercegovini
Odluka o izmjenama Odluke o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih osoba u Bosni i Hercegovini
Cjenovnik usluga instalacije - ERC Zipo
Zahtjev za pristup CRK putem Interneta
XSD sheme
Kontakti
Uputa za korisnike
Uputa o kategoriziranju zaduženja za mikrokreditne i leasing organizacije
Šifrarnik
 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnje izvješće za 2013. godinu
  Financijska izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, studeni 2014.
  Izvješće o financijskoj stabilnosti za 2013. godinu
  Mjesečna bilanca stanja, veljača 2015.
  Bilten 3, 2014. (Srpanj - Rujan)
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata u BiH, travanj 2015.
Tečajna lista za dan 18.04.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.808609
CHF 1 1.899417
 Kompletna tečajna lista
Posljednje izmjene
  Kreditni rejting BiH
  Mjesečna bilanca stanja CBBiH - serija podataka (1997-2014)
  Glavni interni revizor mr Edis Kovačević
  CBBiH podržava napore u iznalaženju rješenja za korisnike kredita u CHF
  Podaci o kartičnom psolovanju u BiH u 2014. godini
Uvjeti korištenja