|
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Tečajna lista
Odnosi s javnošću
Platni sustavi CBBiH
   
 Elektronsko međubankarsko tržište novca
 Kliring međunarodnih plaćanja
 Centralni registar kredita
 Jedinstveni registar transakcijskih računa
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Putokazi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?
Centralni registar kredita
 Centralni registar kredita
Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih osoba u Bosni i Hercegovini
Odluka o izmjeni Odluke o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih osoba u Bosni i Hercegovini
Odluka o izmjenama Odluke o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih osoba u Bosni i Hercegovini
Cjenovnik usluga instalacije - ERC Zipo
Zahtjev za pristup CRK putem Interneta
XSD sheme
Kontakti
Uputa za korisnike
Uputa o kategoriziranju zaduženja za mikrokreditne i leasing organizacije
Šifrarnik
 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnje izvješće za 2014. godinu
  Financijska izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, srpanj 2015.
  Izvješće o financijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečna bilanca stanja, listopad 2015.
  Bilten 2, 2015. (travanj - lipanj)
  Sažeta financijska izvješća u skladu sa zahtjevima mrs (IAS) 34 na dan 30. rujna 2015.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata, studeni 2015.
Tečajna lista za dan 28.11.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.848611
CHF 1 1.794339
 Kompletna tečajna lista
Posljednje izmjene
  Viceguverner Božić na samitu ministara financija i guvernera regije
  Odabrani tekstovi iz mjesečnih novina
  Viceguvernerka Kolobarić prisustvovala ekonomskom i financijskom dijalogu za zemlje Zapadnog Balkana
  Prvi zamjenik visokog predstavnika u nastupnoj posjeti CBBiH
  Guverner CBBiH dr Senad Softić razgovarao s izaslanstvom MMF
Uvjeti korištenja