|
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Tečajna lista
Odnosi s javnošću
Platni sustavi CBBiH
   
 Elektronsko međubankarsko tržište novca
 Kliring međunarodnih plaćanja
 Centralni registar kredita
 Jedinstveni registar transakcijskih računa
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Putokazi
Kontakti
Oglasi i tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?
Centralni registar kredita
 Centralni registar kredita
Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih osoba u Bosni i Hercegovini
Odluka o izmjeni Odluke o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih osoba u Bosni i Hercegovini
Odluka o izmjenama Odluke o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih osoba u Bosni i Hercegovini
Cjenovnik usluga instalacije - ERC-Zipo
Zahtjev za pristup CRK putem Interneta
XSD sheme
Kontakti
Uputa za korisnike
Uputa o kategoriziranju zaduženja za mikrokreditne i leasing organizacije
Šifrarnik
 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnje izvješće za 2012. godinu
  Financijska izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. sa Izvješćem neovisnog revizora
  Izvješće o financijskoj stabilnosti za 2012. godinu
  Bilten 3, 2013. (Siječanj - Rujan)
  Mjesečna bilanca stanja od 28. veljače 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, studeni 2013.
  Popis blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH
Tečajna lista za dan 19.04.2014.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.411642
CHF 1 1.606431
 Kompletna tečajna lista
Posljednje izmjene
  Pristup informacijama
  Platna bilanca Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
  Usvojena odluka o raspodjeli čistog profita
  Kreditni rejting BiH
  Standard&Poor's - Kreditni rejting BiH ostaje isti
Uvjeti korištenja