|
 
INDEX
O CBBiH
   
 Opšte informacije o banci
 Zakonska regulativa
 Organizaciona struktura CBBiH
 Struktura Upravnog vijeća i Uprave CBBiH
 Upravljanje ljudskim resursima
 Strateški plan CBBiH 2011.-2017.
 Finansijski izvještaji CBBiH
 Mjesečni bilans stanja
 Mjesečni bilans stanja CBBiH - serija (1997-2014)
Novac BiH
Kursna lista
Odnosi s javnošću
Platni sistemi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Linkovi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?  PDF  Štampaj
USLOVI KORIŠTENJA WEB-STRANICE I OSTALIH ONLINE SERVISA CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE
 

 

 

Prihvatanje uslova korištenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korištenja prije samog korištenja ove web-stranice i ostalih online servisa (Twitter, YouTube) Centralne banke Bosne i Hercegovine (Centralna banka). Pristupanjem web-stranici i ostalim online servisima Centralne banke i korištenjem materijala s web-stranice i ostalih online servisa, obavezujete se prihvatiti navedena pravila korištenja. Ukoliko se ne slažete s ovim pravilima korištenja, molimo Vas da ne koristite informacije s web-stranice i ostalih online servisa Centralne banke.

Politika privatnosti (Privacy Policy)

Prilikom prijave na mailing listu i korištenja drugih interaktivnih dijelova web-stranice Centralne banke, web-aplikacija na kojoj je napravljena web-stranica prikuplja podatke o korisnicima stranice. Podaci prikupljeni ovim putem (e-mail adrese i sl.) isključivo će biti korišteni za kontaktiranje s korisnicima putem mailing liste i ni pod kojim uvjetima neće biti dati na korištenje trećoj strani. Odgovornost za tačnost informacija o ličnim podacima snose korisnici stranice.

Ova web-stranica na sebi ima linkove na druge web-stranice. Centralna banka ni na koji način nije odgovorna za politiku privatnosti koja se provodi na tim stranicama.
 

Odricanje od odgovornosti (Disclaimer)

Ukoliko u skladu sa zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini Centralna banka ima obavezu da objavljuje određene informacije na svojoj web-stranici, Centralna banka je odgovorna za sadržaj informacija dostupnih javnosti.

U slučaju objave informacija, materijala ili drugih sadržaja na web-stranici Centralne banke, čija objava nije propisana zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, Centralna banka nastoji osigurati da su informacije na web-stranici potpune i tačne. Ipak, Centralna banka ne može garantovati njihovu tačnost i ne snosi odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu koja može nastupiti kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja dokumenata, informacija, materijala ili sadržaja s web-stranice, ili za posljedice odluka donesenih na bazi njih.

Centralna banka se ne protivi navođenju linka na web-stranicu Centralne banke, pod uslovom da sadržaji s web-stranice nisu izmijenjeni i/ili iskrivljeni. Kod postavljanja linka na web-stranicu Centralne banke, web-stranica Centralne banke mora biti dostupna u zasebnom prozoru. Linkovi na druge stranice koji se nalaze na web-stranici Centralne banke postavljeni su samo radi praktičnosti i Centralna banka ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj tih stranica.

 

Izmjena i dopuna sadržaja

Centralna banka zadržava pravo izmjena i dopuna sadržaja na web-stranici Centralne banke bez prethodne najave. Web-stranica Centralne banke redovno se ažurira. Web-stranicu Centralne banke održava Služba za odnose s javnošću.

 

Autorska prava (Copyright)

Centralna banka zadržava autorsko pravo na web-stranicu www.cbbh.ba i kompletan sadržaj te stranice, osim ako nije izričito naznačeno drugačije. Dopušteno je korištenje i citiranje materijala sa stranice, uz uslov obaveznog navođenja Centralne banke kao izvora informacija i navođenja linka na www.cbbh.ba. Sadržaj informacija preuzetih s web-stranice ne smije biti mijenjan ili brisan. Materijal s ove web-stranice zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe.

 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnji izvještaj za 2014. godinu
  Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, april 2015.
  Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečni bilans stanja, juli 2015.
  Bilten 1, 2015. (januar - mart)
  Sažeti finansijski izvještaji u skladu sa zahtjevima MRS (IAS), 34 na dan 30. juna 2015.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata u BiH, avgust 2015.
Kursna lista za dan 01.09.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.743941
CHF 1 1.806771
 Kompletna kursna lista
Posljednje izmjene
  Glavni interni revizor mr Edis Kovačević
  Član Upravnog vijeća CBBiH dr. Kemal Kozarić
  Član Upravnog vijeća CBBiH mr.Ankica Kolobarić
  Član Upravnog vijeća CBBiH dr. Ljubiša Vladušić
  Član Upravnog vijeća CBBiH mr. Trivo Marinković
Uslovi korištenja