|
 
INDEX
O CBBiH
   
 Opšte informacije o banci
 Zakonska regulativa
 Organizaciona struktura CBBiH
 Struktura Upravnog vijeća i Uprave CBBiH
 Upravljanje ljudskim resursima
 Strateški plan CBBiH 2016 - 2021.
 Finansijski izvještaji CBBiH
 Mjesečni bilans stanja
 Mjesečni bilans stanja CBBiH - serija (1997-2015)
Novac BiH
Kursna lista
Odnosi s javnošću
Platni sistemi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Linkovi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?  PDF  Štampaj
USLOVI KORIŠTENJA WEB-STRANICE I OSTALIH ONLINE SERVISA CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE
 

 

 

Prihvatanje uslova korištenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korištenja prije samog korištenja ove web-stranice i ostalih online servisa (Twitter, YouTube) Centralne banke Bosne i Hercegovine (Centralna banka). Pristupanjem web-stranici i ostalim online servisima Centralne banke i korištenjem materijala s web-stranice i ostalih online servisa, obavezujete se prihvatiti navedena pravila korištenja. Ukoliko se ne slažete s ovim pravilima korištenja, molimo Vas da ne koristite informacije s web-stranice i ostalih online servisa Centralne banke.

Politika privatnosti (Privacy Policy)

Prilikom prijave na mailing listu i korištenja drugih interaktivnih dijelova web-stranice Centralne banke, web-aplikacija na kojoj je napravljena web-stranica prikuplja podatke o korisnicima stranice. Podaci prikupljeni ovim putem (e-mail adrese i sl.) isključivo će biti korišteni za kontaktiranje s korisnicima putem mailing liste i ni pod kojim uvjetima neće biti dati na korištenje trećoj strani. Odgovornost za tačnost informacija o ličnim podacima snose korisnici stranice.

Ova web-stranica na sebi ima linkove na druge web-stranice. Centralna banka ni na koji način nije odgovorna za politiku privatnosti koja se provodi na tim stranicama.
 

Odricanje od odgovornosti (Disclaimer)

Ukoliko u skladu sa zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini Centralna banka ima obavezu da objavljuje određene informacije na svojoj web-stranici, Centralna banka je odgovorna za sadržaj informacija dostupnih javnosti.

U slučaju objave informacija, materijala ili drugih sadržaja na web-stranici Centralne banke, čija objava nije propisana zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, Centralna banka nastoji osigurati da su informacije na web-stranici potpune i tačne. Ipak, Centralna banka ne može garantovati njihovu tačnost i ne snosi odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu koja može nastupiti kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja dokumenata, informacija, materijala ili sadržaja s web-stranice, ili za posljedice odluka donesenih na bazi njih.

Centralna banka se ne protivi navođenju linka na web-stranicu Centralne banke, pod uslovom da sadržaji s web-stranice nisu izmijenjeni i/ili iskrivljeni. Kod postavljanja linka na web-stranicu Centralne banke, web-stranica Centralne banke mora biti dostupna u zasebnom prozoru. Linkovi na druge stranice koji se nalaze na web-stranici Centralne banke postavljeni su samo radi praktičnosti i Centralna banka ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj tih stranica.

 

Izmjena i dopuna sadržaja

Centralna banka zadržava pravo izmjena i dopuna sadržaja na web-stranici Centralne banke bez prethodne najave. Web-stranica Centralne banke redovno se ažurira. Web-stranicu Centralne banke održava Služba za odnose s javnošću.

 

Autorska prava (Copyright)

Centralna banka zadržava autorsko pravo na web-stranicu www.cbbh.ba i kompletan sadržaj te stranice, osim ako nije izričito naznačeno drugačije. Dopušteno je korištenje i citiranje materijala sa stranice, uz uslov obaveznog navođenja Centralne banke kao izvora informacija i navođenja linka na www.cbbh.ba. Sadržaj informacija preuzetih s web-stranice ne smije biti mijenjan ili brisan. Materijal s ove web-stranice zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe.

 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnji izvještaj za 2014. godinu
  Mjesečni ekonomski pregled, februar 2016.
  Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečni bilans stanja, april 2016.
  Bilten 4, 2015. (oktobar - decembar)
  Finansijski izvještaji na dan 31. marta 2016.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata, maj 2016.
Kursna lista za dan 24.05.2016.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.743941
CHF 1 1.761216
 Kompletna kursna lista
Posljednje izmjene
  Ambasador IR Iran posjetio CBBiH
  CBBiH redizajnira web stranicu
  U CBBiH uspostavljen Informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima (HRMIS)
  Odabrani tekstovi iz mjesečnih novina
  Guverner CBBiH razgovarao sa delegacijom MMF-a
Uslovi korištenja