|
  01. 02. 2015 Odnosi s javnošću
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Kursna lista
Odnosi s javnošću
   
 Saopštenja za javnost
 Govori i prezentacije
 Novina CBBiH
 Audio zapisi konferencija za predstavnike medija
 Promotivni materijal o KM
 Pristup informacijama
Platni sistemi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Linkovi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?
Odnosi s javnošću
 

Posljednja saopštenja:

- CBBiH demantuje navode Udruženja „Švicarac“
- Održana sjednica Stalnog odbora za finansijsku stabilnost

Novine CBBiH:

- Juli - August
- Maj - Juni

Izdvojeni govori/prezentacije:

- Ruben Atoyan - "Razduživanje i trendovi u kreditiranju u centralnoj i jugoistočnoj Evropi", prezentacija tokom seminara visokog nivoa u organizaciji CBBiH i SEESOX, Sarajevo, 6. juni 2014.
- Russell Kincaid - "Nestabilni tokovi kapitala: Njihovi izvori i dostupne politike za njihovo upravljanje", prezentacija tokom seminara visokog nivoa u organizaciji CBBiH i SEESOX, Sarajevo, 6. juni 2014.
 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnji izvještaj za 2013. godinu
  Sažeti finansijski izvještaji u skladu sa zahtjevima MRS (IAS)34 na dan 30. septembra 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, oktobar 2014.
  Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2013. godinu
  Mjesečni bilans stanja, Novembar 2014
  Bilten 2, 2014.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata u BiH, januar 2015.
Kursna lista za dan 31.01.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.730057
CHF 1 1.868389
 Kompletna kursna lista
Posljednje izmjene
  CBBiH demantuje navode Udruženja „Švicarac“
  Kreditni rejting BiH
  Održana sjednica Stalnog odbora za finansijsku stabilnost
  Tenderi
  Oglasi
Uslovi korištenja