|
  09. 10. 2015 Banke u BiH
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Kursna lista
Odnosi s javnošću
Platni sistemi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Linkovi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?
Banke u BiH
 

Centralna banka Bosne i Hercegovine objavljuje listu banaka koje posluju u BiH. Molimo Vas da nas email-om obavjestite o eventualnim izmjenama podataka o bankama na listi. Na listi se ne nalaze one banke koje su odlukom nadležne agencije za bankarstvo stavljene pod privremenu upravu, u kojima je u toku likvidacioni ili stečajni postupak.

Spisak banaka je napravljen po abecednom redu i pozicija na siteu ne predstavlja rang i kvalitet banke.

Popis banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

BOR banka dd Sarajevo

Adresa:Obala Kulina Bana 18 71 000 Sarajevo
Telefon:278 520
Faks:278 550
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.borbanka.ba
Email:info@borbanka.ba
Direktor:Hamid Pršeš

 

Bosna bank international d.d. Sarajevo

Adresa:Trg djece Sarajeva bb 71 000 Sarajevo
Telefon:275 100
Faks:203 122
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.bbi.ba
Email:info@bbi.ba
Direktor:Amer Bukvić

 

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar

Adresa:Kneza Branimira 2b 88 000 Mostar
Telefon:444 444
Faks:444 235
Pozivni broj:036; +387 36
Web:http://www.hypo-alpe-adria.ba
Email:bank.bih@hypo-alpe-adria.com
Direktor:Dragan Kovačević

 

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Adresa:Obala Kulina bana 9a 71 000 Sarajevo
Telefon:497 555
Faks:497 589
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.intesasanpaolobanka.ba
Email:info@intesasanpaolobanka.ba
Direktor:Almir Krkalić

 

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

Adresa:Trg BiH 1 72 000 Zenica
Telefon:448 400
Faks:448 501
Pozivni broj:032; +387 32
Web:http://www.ikbze.com.ba/
Email:ikbzenica@ikbze.com.ba
Direktor:Suvad Ibranović

 

Komercijalno-investiciona banka d.d. V.Kladuša

Adresa:Ibrahima Mržljaka 3 77 000 Velika Kladuša
Telefon:771 253
Faks:772 416
Pozivni broj:037; +387 37
Web:http://www.kib-banka.com.ba
Email:kibbanka@bih.net.ba
Direktor:Hasan Porčić

 

MOJA BANKA dd Sarajevo

Adresa:Trg međunarodnog prijateljstva 25 71 000 Sarajevo
Telefon:586 870
Faks:586 880
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.moja-banka.ba
Email:info@moja-banka.ba
Direktor:Mirza Hurem

 

NLB Banka d.d., Tuzla

Adresa:Maršala Tita 34 75 000 Tuzla
Telefon:259 259
Faks:302 802
Pozivni broj:035; +387 35
Web:http://www.nlb.ba
Email:info@nlb.ba
Direktor:Senad Redžić

 

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

Adresa:Alipašina 6, 71 000 Sarajevo
Telefon:277 700
Faks:664 175
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.pbs.ba
Email:info@pbs.ba
Direktor:Adnan Bogunić

 

ProCredit Bank Sarajevo

Adresa:Franca Lehara bb 71 000 Sarajevo
Telefon:250 950
Faks:250 971
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.procreditbank.ba
Email:info@procreditbank.ba
Direktor:Edin Hrnjica

 

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Adresa:Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo
Telefon:755 010
Faks:213 851
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.raiffeisenbank.ba
Email:info.rbbh@rbb-sarajevo.raiffeisen.at
Direktor:Karlheinz Dobnigg

 

Razvojna banka Federacije BiH

Adresa:Igmanska 1, 71 000 Sarajevo
Telefon:724 930
Faks:668 952
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.rbfbih.ba/
Email:info@rbfbih.ba
Direktor:Salko Selman

 

Sberbank BH d.d.

Adresa:Fra Anđela Zvizdovića 1 71 000 Sarajevo
Telefon:295 601; 954 700
Faks:263 832
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.sberbank.ba
Email:info@sberbank.ba
Direktor:Edin Karabeg

 

Sparkasse Bank d.d.

Adresa:Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
Telefon:280 300
Faks:280 230
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.sparkasse.ba
Email:info@sparkasse.ba
Direktor:Sanel Kusturica

 

UniCredit Bank d.d.

Adresa:Kardinala Stepinca b.b. 88 000 Mostar
Telefon:312 112
Faks:312 121
Pozivni broj:036; +387 36
Web:http://www.unicreditbank.ba
Email:info@unicreditgroup.ba
Direktor:Ivan Vlaho

 

Union banka d.d. Sarajevo

Adresa:Dubrovačka 6 71 000 Sarajevo
Telefon:561 000
Faks:219 201
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.unionbank.ba
Email:info@unionbank.ba
Direktor:Vedran Hadžiahmetović

 

Vakufska banka d.d. Sarajevo

Adresa:Maršala Tita 13 71 000 Sarajevo
Telefon:280 100
Faks:663 399
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.vakuba.ba
Email:vakufska@vakuba.ba
Direktor:Mirzet Ribić

 

ZiraatBank BH d.d.

Adresa:Dženetića Čikma 2, 71 000 Sarajevo
Telefon:252 230
Faks:252 245
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.ziraatbosnia.com
Email:info@ziraatbosnia.com
Direktor:Ali Riza Akbaş

Popis banaka u Republici Srpskoj

 

Banka Srpske AD Banja Luka

Adresa:Aleja Svetog Save 61 78 000 Banja Luka
Telefon:245 111
Faks:245 145
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.bib.ba
Email:contact@bib.ba
Direktor:Zdravko Trivunčić

 

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka

Adresa:Aleja Svetog Save 13 78 000 Banja Luka
Telefon:336 500
Faks:336 518
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.hypo-alpe-adria.rs.ba
Email:info@hypo-alpe-adria.rs.ba
Direktor:Goran Babić

 

Komercijalna banka AD Banja Luka

Adresa:Veselina Masleše 6 78 000 Banja Luka
Telefon:244 701
Faks:244 710
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.kombank-bl.com
Email:office@kombank-bl.com
Direktor:Srđan Šuput

 

MF banka a.d. Banja Luka

Adresa:Vase Pelagića 22, 78 000 Banja Luka
Telefon:221 400
Faks:232 091
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.mfbanka.com
Email:office@mfbanka.com
Direktor:Srećko Bogunović

 

NLB Razvojna banka

Adresa:Milana Tepića 4 78 000 Banja Luka
Telefon:221 610
Faks:221 623
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.nlbrazvojnabanka.com
Email:helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
Direktor:Radovan Bajić

 

Nova banka ad Banja Luka

Adresa:Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka
Telefon:333 398
Faks:217 256
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.novabanka.com
Email:office@novabanka.com
Direktor:Milan Radović

 

Pavlović International Bank a.d.

Adresa:Karađorđeva 1, 76300 Slobomir Bijeljina
Telefon:232 300
Faks:232 301
Pozivni broj:055; +387 55
Web:http://www.pavlovic-banka.com
Email:office@pavlovic-banka.com
Direktor:Aleksandar Vićanović

 

Sberbank a.d. Banja Luka

Adresa:Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka
Telefon:241 100
Faks:215 771
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.sberbankbl.ba
Email:info@sberbankbl.ba
Direktor:Aleksandar Kesić

 

Unicredit Bank a.d. Banja Luka

Adresa:M. Bursać 7 78 000 Banja Luka
Telefon:243 200
Faks:212 830
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.unicreditbank-bl.ba
Email:info-bl@unicreditgroup.ba
Direktor:Dalibor Ćubela

 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnji izvještaj za 2014. godinu
  Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, maj 2015.
  Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečni bilans stanja, august 2015.
  Bilten 1, 2015. (januar - mart)
  Sažeti finansijski izvještaji u skladu sa zahtjevima MRS (IAS), 34 na dan 30. juna 2015.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata, oktobar 2015.
Kursna lista za dan 10.10.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.721378
CHF 1 1.791217
 Kompletna kursna lista
Posljednje izmjene
  Rukovodilac CBBiH Filijala Brčko Jasminka Burić
  Rukovodilac GBRS CBBiH Filijala Pale (nepopunjeno)
  Direktor Glavne jedinice Sarajevo Indira Čaušević
  Direktor Glavne banke Republike Srpske Milica Lakić
  Kreditni rejting BiH
Uslovi korištenja