|
  29. 03. 2015 Banke u BiH
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Kursna lista
Odnosi s javnošću
Platni sistemi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Linkovi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?
Banke u BiH
 

Centralna banka Bosne i Hercegovine objavljuje listu banaka koje posluju u BiH. Molimo Vas da nas email-om obavjestite o eventualnim izmjenama podataka o bankama na listi. Na listi se ne nalaze one banke koje su odlukom nadležne agencije za bankarstvo stavljene pod privremenu upravu, u kojima je u toku likvidacioni ili stečajni postupak.

Spisak banaka je napravljen po abecednom redu i pozicija na siteu ne predstavlja rang i kvalitet banke.

Popis banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

BOR banka dd Sarajevo

Adresa:Obala Kulina Bana 18 71 000 Sarajevo
Telefon:278 520
Faks:278 550
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.borbanka.ba
Email:info@borbanka.ba
Direktor:Hamid Pršeš

 

Bosna bank international d.d. Sarajevo

Adresa:Trg djece Sarajeva bb 71 000 Sarajevo
Telefon:275 100
Faks:203 122
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.bbi.ba
Email:info@bbi.ba
Direktor:Amer Bukvić

 

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar

Adresa:Kneza Branimira 2b 88 000 Mostar
Telefon:444 444
Faks:444 235
Pozivni broj:036; +387 36
Web:http://www.hypo-alpe-adria.ba
Email:bank.bih@hypo-alpe-adria.com
Direktor:Dragan Kovačević

 

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Adresa:Obala Kulina bana 9a 71 000 Sarajevo
Telefon:497 555
Faks:497 589
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.intesasanpaolobanka.ba
Email:info@intesasanpaolobanka.ba
Direktor:Almir Krkalić

 

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

Adresa:Trg BiH 1 72 000 Zenica
Telefon:448 400
Faks:448 501
Pozivni broj:032; +387 32
Web:http://www.ikbze.com.ba/
Email:ikbzenica@ikbze.com.ba
Direktor:Suvad Ibranović

 

Komercijalno-investiciona banka d.d. V.Kladuša

Adresa:Ibrahima Mržljaka 3 77 000 Velika Kladuša
Telefon:771 253
Faks:772 416
Pozivni broj:037; +387 37
Web:http://www.kib-banka.com.ba
Email:kibbanka@bih.net.ba
Direktor:Hasan Porčić

 

MOJA BANKA dd Sarajevo

Adresa:Trg međunarodnog prijateljstva 25 71 000 Sarajevo
Telefon:586 870
Faks:586 880
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.moja-banka.ba
Email:info@moja-banka.ba
Direktor:Mirza Hurem

 

NLB Banka d.d., Tuzla

Adresa:Maršala Tita 34 75 000 Tuzla
Telefon:259 259
Faks:302 802
Pozivni broj:035; +387 35
Web:http://www.nlb.ba
Email:info@nlb.ba
Direktor:Senad Redžić

 

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

Adresa:Alipašina 6, 71 000 Sarajevo
Telefon:277 700
Faks:664 175
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.pbs.ba
Email:info@pbs.ba
Direktor:Adnan Bogunić

 

ProCredit Bank Sarajevo

Adresa:Franca Lehara bb 71 000 Sarajevo
Telefon:250 950
Faks:250 971
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.procreditbank.ba
Email:info@procreditbank.ba
Direktor:Edin Hrnjica

 

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Adresa:Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo
Telefon:755 010
Faks:213 851
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.raiffeisenbank.ba
Email:info.rbbh@rbb-sarajevo.raiffeisen.at
Direktor:Karlheinz Dobnigg

 

Razvojna banka Federacije BiH

Adresa:Igmanska 1, 71 000 Sarajevo
Telefon:724 930
Faks:668 952
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.rbfbih.ba/
Email:info@rbfbih.ba
Direktor:Salko Selman

 

Sberbank BH d.d.

Adresa:Fra Anđela Zvizdovića 1 71 000 Sarajevo
Telefon:295 601; 954 700
Faks:263 832
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.sberbank.ba
Email:info@sberbank.ba
Direktor:Edin Karabeg

 

Sparkasse Bank d.d.

Adresa:Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
Telefon:280 300
Faks:280 230
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.sparkasse.ba
Email:info@sparkasse.ba
Direktor:Sanel Kusturica

 

UniCredit Bank d.d.

Adresa:Kardinala Stepinca b.b. 88 000 Mostar
Telefon:312 112
Faks:312 121
Pozivni broj:036; +387 36
Web:http://www.unicreditbank.ba
Email:info@unicreditgroup.ba
Direktor:Ivan Vlaho

 

Union banka d.d. Sarajevo

Adresa:Dubrovačka 6 71 000 Sarajevo
Telefon:561 000
Faks:201 567
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.unionbank.ba
Email:info@unionbank.ba
Direktor:Senad Redžić

 

Vakufska banka d.d. Sarajevo

Adresa:Maršala Tita 13 71 000 Sarajevo
Telefon:280 100
Faks:663 399
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.vakuba.ba
Email:vakufska@vakuba.ba
Direktor:Mirzet Ribić

 

ZiraatBank BH d.d.

Adresa:Dženetića Čikma 2, 71 000 Sarajevo
Telefon:252 230
Faks:252 245
Pozivni broj:033; +387 33
Web:http://www.ziraatbosnia.com
Email:info@ziraatbosnia.com
Direktor:Ali Riza Akbaş

Popis banaka u Republici Srpskoj

 

Banka Srpske AD Banja Luka

Adresa:Aleja Svetog Save 61 78 000 Banja Luka
Telefon:245 111
Faks:245 145
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.bib.ba
Email:contact@bib.ba
Direktor:Zdravko Trivunčić

 

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka

Adresa:Aleja Svetog Save 13 78 000 Banja Luka
Telefon:336 500
Faks:336 518
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.hypo-alpe-adria.rs.ba
Email:info@hypo-alpe-adria.rs.ba
Direktor:Goran Babić

 

Komercijalna banka AD Banja Luka

Adresa:Veselina Masleše 6 78 000 Banja Luka
Telefon:244 701
Faks:244 710
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.kombank-bl.com
Email:office@kombank-bl.com
Direktor:Srđan Šuput

 

MF banka a.d. Banja Luka

Adresa:Vase Pelagića 22, 78 000 Banja Luka
Telefon:221 400
Faks:232 091
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.mfbanka.com
Email:office@mfbanka.com
Direktor:Srećko Bogunović

 

NLB Razvojna banka

Adresa:Milana Tepića 4 78 000 Banja Luka
Telefon:221 610
Faks:221 623
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.nlbrazvojnabanka.com
Email:helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
Direktor:Radovan Bajić

 

Nova banka ad Banja Luka

Adresa:Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka
Telefon:333 398
Faks:217 256
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.novabanka.com
Email:office@novabanka.com
Direktor:Milan Radović

 

Pavlović International Bank a.d.

Adresa:Karađorđeva 1, 76300 Slobomir Bijeljina
Telefon:232 300
Faks:232 301
Pozivni broj:055; +387 55
Web:http://www.pavlovic-banka.com
Email:office@pavlovic-banka.com
Direktor:Aleksandar Vićanović

 

Sberbank a.d. Banja Luka

Adresa:Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka
Telefon:241 100
Faks:215 771
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.sberbankbl.ba
Email:info@sberbankbl.ba
Direktor:Aleksandar Kesić

 

Unicredit Bank a.d. Banja Luka

Adresa:M. Bursać 7 78 000 Banja Luka
Telefon:243 200
Faks:212 830
Pozivni broj:051; +387 51
Web:http://www.unicreditbank-bl.ba
Email:info-bl@unicreditgroup.ba
Direktor:Dalibor Ćubela

 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnji izvještaj za 2013. godinu
  Sažeti finansijski izvještaji u skladu sa zahtjevima MRS (IAS)34 na dan 30. septembra 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, novembar 2014.
  Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2013. godinu
  Mjesečni bilans stanja, Januar 2015
  Bilten 3, 2014. (Juli - Septembar)
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata u BiH, mart 2015.
Kursna lista za dan 28.03.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.801612
CHF 1 1.866963
 Kompletna kursna lista
Posljednje izmjene
  CBBiH podržava napore u iznalaženju rješenja za korisnike kredita u CHF
  Podaci o kartičnom poslovanju u BiH 2014. godini
  Kreditni rejting BiH
  Standard&Poor’s potvrdio kreditni rejting BiH
  Sastanak konstituence 2016. godine u Sarajevu
Uslovi korištenja