|
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Kursna lista
Odnosi s javnošću
   
 Saopštenja za javnost
 Govori i prezentacije
 Novina CBBiH
 Audio zapisi konferencija za predstavnike medija
 Promotivni materijal o KM
 Pristup informacijama
Platni sistemi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Linkovi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?
Dnevna ažurnost Centralnog registra kredita
Sarajevo 26.4.2012. 

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je u saradnji sa svim ostalim učesnicima u Centralnom registru kredita (banke, mikrokreditne organizacije, kompanije za lizing, agencije za bankarstvo...) izvršila dogradnju postojećeg registra.

Dogradnjom je postignuta dnevna ažurnost podataka, za razliku od dosadašnje mjesečne, te sistem sad podrazumijeva dnevno slanje promjena koje su se dogodile. Polazna pretpostavka za ovakav rad je da učesnice CRK-a nakon završetka radnog dana kreiraju podatke o promjenama koje su se dogodile tog dana, a najkasnije do završetka sljedećeg radnog dana. CBBiH obrađuje nove podatke i čini ih dostupnim korisnicima do početka novog radnog dana. Na ovaj način se pokušava postići T+1 ažurnost, te izbjeći opasnost apliciranja klijenta u više finansijskih institucija odjednom u periodu do novog ažuriranja, a to je sada i do 45 dana.

Također, dogradnjom je izmijenjen i obuhvat podataka, što podrazumijeva korekciju dijela dosadašnjih i dodavanje potpuno novih podataka za koje postoji saglasnost svih učesnika. Ovi podaci bi trebali osigurati kvalitetnije izvještaje, kako za učesnike CRK, tako i za CBBiH i agencije za bankarstvo. Samo dostavljanje podataka korisnicima od strane CBBiH se sada vrši u formatu pogodnom za daljnje procesuiranje, što do sada nije bilo moguće. Dograđena je i mreža dostave podataka u CRK, čijim se izmjenama, kad je riječ o načinu dostavljanja podataka, omogućilo kvalitetnije i brže širenje podataka, s obzirom na broj podataka koji se sada dnevno ažuriraju.

Sve navedene izmjene su implementirane u predviđenim rokovima, tako da je CRK od 01.04.2012. ažuran na dnevnoj osnovi.

 

Služba za odnose s javnošću

 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnji izvještaj za 2014. godinu
  Mjesečni ekonomski pregled, februar 2016.
  Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečni bilans stanja, april 2016.
  Bilten 4, 2015. (oktobar - decembar)
  Finansijski izvještaji na dan 31. marta 2016.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata, maj 2016.
Kursna lista za dan 26.05.2016.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.754737
CHF 1 1.770142
 Kompletna kursna lista
Posljednje izmjene
  Guverner CBBiH prisustvuje Ekonomskom i finansijskom dijalogu između EU i Zapadnog Balkana i Turske u Briselu
  Ambasador IR Iran posjetio CBBiH
  CBBiH redizajnira web stranicu
  U CBBiH uspostavljen Informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima (HRMIS)
  Odabrani tekstovi iz mjesečnih novina
Uslovi korištenja