|
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Kursna lista
Odnosi s javnošću
   
 Saopštenja za javnost
 Govori i prezentacije
 Novina CBBiH
 Audio zapisi konferencija za predstavnike medija
 Promotivni materijal o KM
 Pristup informacijama
Platni sistemi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Linkovi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?
Na Univerzitetu u Oxfordu održana radionica i potpisan Memorandum o razumijevanju između CBBiH i SEESOX
Sarajevo 11.5.2012. 

Na koledžu St. Antony's, Univerziteta u Oxfordu, 11. maja je održana radionica pod nazivom "Uticaj krize eura i mogućnosti ulaganja u Bosnu i Hercegovinu". Na radionici su razmatrana pitanja vezana za ekonomiju BiH te su prezentovane mogućnosti za ulaganja, a sadržaj je podijeljen na četiri sesije: "Položaj BiH u procesu pristupa EU i regionalnoj saradnji", "Uticaj krize eura na finansijsku stabilnost u BiH i regiji", "BiH i regionalna saradnja: potencijali za novi razvojni program" i "Regionalna saradnja monetarnih vlasti".

Ovo je bio skup na najvišem nivou, a prisustvovali su mu predstavnici Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) predvođeni guvernerom dr Kemalom Kozarićem, neka od najvećih imena makroekonomske politike iz univerzitetskog svijeta, direktor Odjeljenja za istraživanja u Centralnoj banci Albanije Altin Tanku, četiri bivša, te tri sadašnja guvernera centralnih banaka iz regije: Dejan Šoškić (Narodna banka Srbije), Radoje Žugić (Centralna banka Crne Gore), Dimitar Bogov (Narodna banka Makedonije).

Nakon uvodnih napomena gdin Othona Anastasakisa i Fikreta Čauševića, radionicu je uvodnim govorom otvorio ambasador BiH u Ujedinjenom Kraljevstvu V. Britanije i S. Irske, Nj. E. Mustafa Mujezinović. U svom govoru ambasador Mujezinović je istakao kako je ovaj događaj izuzetno značajan jer nudi drugačiju, mnogo pozitivniju sliku Bosne i Hercegovine od one koja prevladava u medijima. Na radionici su izneseni detalji koji se često ne nalaze u izvještajima o Bosni i Hercegovini, oni koji govore o velikim kapacitetima i potencijalima, povoljnoj geostrateškoj poziciji, sposobnim radnicima, i naporima koji se čine kako bi se popravilo ukupno stanje u zemlji.

Upoznao je prisutne s mjerama Vijeća ministara, često nepopularnim, usmjerenim k ostvarenju ušteda na svim nivoima i olakšavanju ulaganja u BiH, te mjerama poduzetima kako bi se uklonile prepreke na putu zemlje ka evroatlantskim integracijama.

Ambasador Mujezinović je istakao posebnu zahvalnost CBBiH, koja je inicijator i tvorac ovog važnog događaja. Organizovanje ovog  i sličnih skupova na kojim se promoviše i unapređuje ekonomija BiH jasan su primjer kako CBBiH misli unaprijed, te bi se mnoge druge institucije mogle ugledati na nju. Istakao je, takođe, uspješan rad CBBiH i njeno vodeće mjesto u reformskim procesima u finansijskom sektoru.

Dodatnu vrijednost organizaciji radionice i posjeti koledžu St. Antony's dalo je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između CBBiH i South East European Studies at Oxford (SEESOX) na koledžu St. Antony's, Univerziteta u Oxfordu. Cilj ovog memoranduma je potaći dublje razumijevanje ekonomskog razvoja u BiH i Jugoistočnoj Evropi, i analiziranje makroekonomskih i finansijskih izazova s kojima se susreću zemlje regije. Potpisivanjem memoranduma CBBiH će biti omogućen pristup većem nivou znanja, te saradnja s najvećim stručnjacima na polju ekonomije, a što će sigurno u konačnici rezultirati daljnjim poboljšavanjem rada CBBiH i njegovim podizanjem na veći nivo.

U ime CBBiH Memorandum o razumijevanju je potpisao guverner CBBiH dr Kemal Kozarić, a u ime koledža St. Antony's vršiteljica dužnosti dekana Rosemary Foot.

 

 

Služba za odnose s javnošću

 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnji izvještaj za 2014. godinu
  Mjesečni ekonomski pregled, februar 2016.
  Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečni bilans stanja, april 2016.
  Bilten 4, 2015. (oktobar - decembar)
  Finansijski izvještaji na dan 31. marta 2016.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata, maj 2016.
Kursna lista za dan 26.05.2016.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.754737
CHF 1 1.770142
 Kompletna kursna lista
Posljednje izmjene
  Guverner CBBiH prisustvuje Ekonomskom i finansijskom dijalogu između EU i Zapadnog Balkana i Turske u Briselu
  Ambasador IR Iran posjetio CBBiH
  CBBiH redizajnira web stranicu
  U CBBiH uspostavljen Informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima (HRMIS)
  Odabrani tekstovi iz mjesečnih novina
Uslovi korištenja