|
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Kursna lista
Odnosi s javnošću
   
 Saopštenja za javnost
 Govori i prezentacije
 Novina CBBiH
 Audio zapisi konferencija za predstavnike medija
 Promotivni materijal o KM
 Pristup informacijama
Platni sistemi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Linkovi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?
Na Univerzitetu u Oxfordu održana radionica i potpisan Memorandum o razumijevanju između CBBiH i SEESOX
Sarajevo 11.5.2012. 

Na koledžu St. Antony's, Univerziteta u Oxfordu, 11. maja je održana radionica pod nazivom "Uticaj krize eura i mogućnosti ulaganja u Bosnu i Hercegovinu". Na radionici su razmatrana pitanja vezana za ekonomiju BiH te su prezentovane mogućnosti za ulaganja, a sadržaj je podijeljen na četiri sesije: "Položaj BiH u procesu pristupa EU i regionalnoj saradnji", "Uticaj krize eura na finansijsku stabilnost u BiH i regiji", "BiH i regionalna saradnja: potencijali za novi razvojni program" i "Regionalna saradnja monetarnih vlasti".

Ovo je bio skup na najvišem nivou, a prisustvovali su mu predstavnici Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) predvođeni guvernerom dr Kemalom Kozarićem, neka od najvećih imena makroekonomske politike iz univerzitetskog svijeta, direktor Odjeljenja za istraživanja u Centralnoj banci Albanije Altin Tanku, četiri bivša, te tri sadašnja guvernera centralnih banaka iz regije: Dejan Šoškić (Narodna banka Srbije), Radoje Žugić (Centralna banka Crne Gore), Dimitar Bogov (Narodna banka Makedonije).

Nakon uvodnih napomena gdin Othona Anastasakisa i Fikreta Čauševića, radionicu je uvodnim govorom otvorio ambasador BiH u Ujedinjenom Kraljevstvu V. Britanije i S. Irske, Nj. E. Mustafa Mujezinović. U svom govoru ambasador Mujezinović je istakao kako je ovaj događaj izuzetno značajan jer nudi drugačiju, mnogo pozitivniju sliku Bosne i Hercegovine od one koja prevladava u medijima. Na radionici su izneseni detalji koji se često ne nalaze u izvještajima o Bosni i Hercegovini, oni koji govore o velikim kapacitetima i potencijalima, povoljnoj geostrateškoj poziciji, sposobnim radnicima, i naporima koji se čine kako bi se popravilo ukupno stanje u zemlji.

Upoznao je prisutne s mjerama Vijeća ministara, često nepopularnim, usmjerenim k ostvarenju ušteda na svim nivoima i olakšavanju ulaganja u BiH, te mjerama poduzetima kako bi se uklonile prepreke na putu zemlje ka evroatlantskim integracijama.

Ambasador Mujezinović je istakao posebnu zahvalnost CBBiH, koja je inicijator i tvorac ovog važnog događaja. Organizovanje ovog  i sličnih skupova na kojim se promoviše i unapređuje ekonomija BiH jasan su primjer kako CBBiH misli unaprijed, te bi se mnoge druge institucije mogle ugledati na nju. Istakao je, takođe, uspješan rad CBBiH i njeno vodeće mjesto u reformskim procesima u finansijskom sektoru.

Dodatnu vrijednost organizaciji radionice i posjeti koledžu St. Antony's dalo je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između CBBiH i South East European Studies at Oxford (SEESOX) na koledžu St. Antony's, Univerziteta u Oxfordu. Cilj ovog memoranduma je potaći dublje razumijevanje ekonomskog razvoja u BiH i Jugoistočnoj Evropi, i analiziranje makroekonomskih i finansijskih izazova s kojima se susreću zemlje regije. Potpisivanjem memoranduma CBBiH će biti omogućen pristup većem nivou znanja, te saradnja s najvećim stručnjacima na polju ekonomije, a što će sigurno u konačnici rezultirati daljnjim poboljšavanjem rada CBBiH i njegovim podizanjem na veći nivo.

U ime CBBiH Memorandum o razumijevanju je potpisao guverner CBBiH dr Kemal Kozarić, a u ime koledža St. Antony's vršiteljica dužnosti dekana Rosemary Foot.

 

 

Služba za odnose s javnošću

 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnji izvještaj za 2014. godinu
  Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, maj 2015.
  Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečni bilans stanja, august 2015.
  Bilten 1, 2015. (januar - mart)
  Sažeti finansijski izvještaji u skladu sa zahtjevima MRS (IAS), 34 na dan 30. juna 2015.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata, oktobar 2015.
Kursna lista za dan 10.10.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.721378
CHF 1 1.791217
 Kompletna kursna lista
Posljednje izmjene
  Rukovodilac CBBiH Filijala Brčko Jasminka Burić
  Rukovodilac GBRS CBBiH Filijala Pale (nepopunjeno)
  Direktor Glavne jedinice Sarajevo Indira Čaušević
  Direktor Glavne banke Republike Srpske Milica Lakić
  Kreditni rejting BiH
Uslovi korištenja