Kursna lista

28. septembar 2016., Srednji

CHF

1,797638

Švicarska

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,263352

V.Britanija

RSD

1,587887

Srbija

HRK

26,06036

Hrvatska

USD

1,743164

SAD

O CBBiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu s currency board aranžmanom. Pomaže i održava odgovarajuće platne i obračunske sisteme. Takođe, koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo bh. entiteta, koje su nadležne za izdavanje dozvola za rad i superviziju banaka.

DETALJNO

Newsletter CBBiH