Kursna lista

09. decembar 2016., Srednji

CHF

1,80211

Švicarska

HRK

25,95488

Hrvatska

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,301112

V.Britanija

RSD

1,585393

Srbija

USD

1,817348

SAD

O CBBiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu s currency board aranžmanom. Pomaže i održava odgovarajuće platne i obračunske sisteme. Takođe, koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo bh. entiteta, koje su nadležne za izdavanje dozvola za rad i superviziju banaka.

DETALJNO

Newsletter CBBiH