Kursna lista

21. oktobar 2016., Srednji

USD

1,781266

SAD

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,183626

V.Britanija

RSD

1,58774

Srbija

HRK

26,051682

Hrvatska

CHF

1,802276

Švicarska

O CBBiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu s currency board aranžmanom. Pomaže i održava odgovarajuće platne i obračunske sisteme. Takođe, koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo bh. entiteta, koje su nadležne za izdavanje dozvola za rad i superviziju banaka.

DETALJNO

Newsletter CBBiH