Курсна листа

25. март 2017., Средњи

USD

1,810116

САД

CHF

1,824809

Швицарска

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,258464

В.Британија

RSD

1,577976

Србија

HRK

26,359605

Хрватска

O CBBiH

Централна банка Босне и Херцеговине oдржава монетарну стабилност у складу с currency board аранжманом. Помаже и одржава одговарајуће платне и обрачунске системе. Такође, координира ђелатности агенција за банкарство бх. ентитета, које су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака.

ДЕТАЉНО

Newsletter CBBiH