Uporedni pregled rejtinga

S obzirom da agencije Moody's Investors Service i Standard & Poor's koriste različite oznake za rejting, u tabeli 1 data je klasifikacija i uporedni pregled tih oznaka.

Agencije dijele sve oznake rejtinga u nekoliko kategorija prema kriterijima kreditne sposobnosti i kreditnog rizika a koje se označavaju slovima od A do C, odnosno D. U okviru svake kategorije postoje nivoi rejtinga u zavisnosti od toga kako je procijenjena pozicija države, kao jaka, prosječna ili slaba. Pri tome, agencija Moody's Investors Service za označavanje tih nivoa koristi numeričke oznake, a Standard & Poor's oznaku plus (+) ili minus (-).

Agencije daju mišljenje za izglede ili očekivanja (engl. outlook) u vidu opisne ocjene u kom smjeru bi se rejting mogao kretati u budućnosti. Izgledi mogu biti pozitivni, stabilni, negativni i promjenjivi u zavisnosti od razvoja događaja. Značenje navedenih opisnih izgleda je sljedeće: pozitivan - rejting može biti povećan, stabilan - rejting se vjerovatno neće mijenjati, negativan - rejting može biti smanjen, a promjenjiv izgled u zavisnosti od razvoja događaja - može doći do povećanja, smanjenja ili potvrde dodijeljenog rejtinga.

Tabela 1: Uporedni pregled oznaka rejtinga
Moody's Investors ServiceStandard & Poor'sKratak opis kategorije rejtinga
Investicioni nivo
Aaa AAA Najbolja kreditna sposobnost, minimalan kreditni rizik
Aa1
Aa2
Aa3
AA+
AA
AA-
Visoka kreditna sposobnost, veoma nizak kreditni rizik
A1
A2
A3
A+
A
A-
Srednjevisoka kreditna sposobnost, nizak kreditni rizik
Baa1
Baa2
Baa3
BBB+
BBB
BBB-
Srednja kreditna sposobnost, umjeren kreditni rizik
Neinvesticioni (spekulativni) nivo
Ba1
Ba2
Ba3
BB+
BB
BB-
Kreditna sposobnost sa spekulativnim elementima, znatan kreditni rizik
B1
B2 
B3
B+
B
B-
Spekulativna kreditna sposobnost, visok kreditni rizik
Caa1
Caa2
Caa3
CCC+
CCC
CCC-
Loša kreditna sposobnost, veoma visok kreditni rizik
Ca
C
CC
C
SD
D
Visokospekulativna kreditna sposobnost, izvjesno neizvršavanje obaveza, selektivni bankrot, bankrot
Izvor: Bloomberg, Moody's Investors Service, Standard & Poor's


Newsletter CBBiH