Kvartalni bilteni

Bilten je kvartalna publikacija, koja pruža opširniju analizu makroekonomskih kretanja u zemlji i inostranstvu i finansijskog sektora zasnovanih na podacima monetarne i finansijske statistike, podacima o platnim transakcijama, podacima realnog sektora i podacima platnog bilansa Bosne i Hercegovine. Presjek statističkih podataka je 45 dana nakon isteka referentnog kvartala. Bilten je dostupan u štampanoj verziji i na web-stranici.

Kalendar objavljivanja publikacija

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2017. godini
(Q4/2016) (Q1/2017) (Q2/2017) (Q3/2017)
Bilten Kvartalno do 20.04.2017. do 31.07.2017. do 30.09.2017. do 31.12.2017.

 

 

Arhiva:

Kvartalni bilteni

Newsletter CBBiH