Statistika

Proizvodnja statistike je jedna od standardnih ključnih funkcija u modernim centralnim bankama, jer je ona neophodna za vođenje monetarne politike i analiziranje ekonomskih i finansijskih kretanja. Centralna banka Bosne i Hercegovine od svog osnivanja poklanja značajnu pažnju kompilaciji statistika te je opredjeljena da statistički podaci budu besplatno dostupni, kao javno dobro s visokom kvalitetom. Uz Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine, Centralna banka Bosne i Hercegovine predstavlja proizvođača službene statistike na nivou Bosne i Hercegovine te učestvuje u realizaciji planova statističkih istraživanja u Bosni i Hercegovini. Zvanične statistike Centralne banke Bosne i Hercegovine su integralni dio makroekonomskih statistika, koje se proizvode unutar statističkog sistema u Bosni i Hercegovini i pokrivaju tri područja makroekonomskih statistika: statistiku monetarnog i finansijskog sektora, statistiku vanjskog sektora i statistiku vladinih finansija. U toku je i razvijanje statistike finansijskih računa, kao novog statističkog područja.

Kompilacija i objavljivanje statistike se obavlja primjenjujući važeće domaće i međunarodne metodologije (a odnedavno se intenzivno radi na uvođenju relevatnih metodologija i standarda iz statističkog sistema EU) za svaku od oblasti, a što osigurava usklađenost s drugim makroekonomskim statistikama (nacionalni računi i dr). Unutar svakog od ovih statističkih područja se provodi niz odvojenih i složenih statističkih istraživanja. Obrađene statistike se stavljaju na raspolaganje širokoj javnosti putem publikacija, web-stranice (kroz dinamički portal Panorama Necto) i kroz međunarodnu distribuciju statističkih podataka Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Kvalitet i metodološku ispravnost statistike prate i evaluiraju međunarodne institucije (MMF – ROSC izvještaj, Modul podataka; Eurostat – godišnji monitoring usklađenosti za zemlje u procesu proširenja i Adaptiranu globalnu procjenu statistike u Bosni i Hercegovini). Zahvaljujući dostignutom kvalitetu i blagovremenosti, statistički podaci iz Centralne banke Bosne i Hercegovine su ispunili uslove za uvrštavanje u MMF-ov Standardizovani sistem diseminacije podataka (SDDS), čime je Bosna i Hercegovina postala dio ove međunarodne inicijative za razmjenu međunarodno uporedivih podataka.

U cilju poboljšanja kvalitete, kontinuirano se obavljaju konsultacije i kontrole s izvorima podataka i korisnicima podataka se pružaju pojašnjenja te se na osnovu njihovih zahtjeva planiraju poboljšanja i proširenja statistike. Kontinuirano radimo na jačanju saradnje u okviru domaćeg statističkog sistema u BiH, ali i na međunarodnom planu (Eurostat, ECB, BIS, zemlje regiona).

Serije statističkih podataka imaju različitu dužinu, zavisno od datuma početka njihove kompilacije, a najranije serije započinju s podacima od 1997. godine. Uz statističke podatke, korisnicima su na raspolaganju metodološka objašnjenja. U kalendaru objavljivanja statističkih podataka naznačeni su učestalost i rokovi objavljivanja po statističkim područjima:

 

 

 

Kontakt odjeljenja za statistiku:Newsletter CBBiH