Kontakti

Centrala

+387(33) 278 100

+387(33) 278 299

Izvodi /potvrde/ iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa - Glavna jedinica Sarajevo

+387(33) 286 400

+387(33) 286 409

+387(33) 286 495

+387(33) 286 491

Izvodi /potvrde/ iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa – Glavna jedinica Mostar

+387(36) 355 236

+387(36) 355 218

+387(36) 355 242

Izvodi /potvrde/ iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa – Glavna banka Republike Srpske Centralne banke BiH

+387(51) 243 600

+387(51) 243 618, 243 630

+387(51) 243 654

Izvodi /potvrde/ iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa – Centralna banka Bosne i Hercegovine Filijala Brčko

+387(49) 217 426

+387(49) 217 179

+387(49) 217 882

Izvodi /potvrde/ iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa – Filijala Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama

+387(57) 202 910

+387(57) 227 158

Ured za komunikacije

+387(33) 278 123

+387(33) 278 296

Kabinet guvernera

+387(33) 278 200

+387(33) 278 201

+387(33) 201 517

Služba za pisarnu i arhiviranje

Rad službe u periodu od 08:00 do 15:00 svakog radnog dana

+387(33) 278 305

U skladu s obavezom iz člana 7. Uputstva o načinu vršenje kancelarijskog poslovanja u institucijama BiH, Centralna banka Bosne i Hercegovine je, uz već postojeće kontakte i načine elektronskog i konvencionalnog prijema akata, na svojoj web-stranici objavila adresu elektronske pošte za primanje elektronskih akata: .
Shodno odredbama člana 12. Uputstva, akti dostavljeni u elektronskom obliku s elektronskim potpisom smatraju se svojeručno potpisanim, u skladu s posebnim propisima o elektronskom dokumentu. Akt dostavljan elektronskim putem smatra se podnesenim instituciji u trenutku kad je zaprimanje takvih poruka zabilježeno na poslužitelju, a potvrda o prijemu akta dostavlja se elektronskim putem.
Ako se iz tehničkih razloga ne može pročitati akt primljen elektronskim putem, o tome će se odmah na prikladan način obavijestiti pošiljalac akta, koji je dužan ponovo poslati akt u ispravnom elektronskom obliku koji je u upotrebi u instituciji u koju se šalje akt ili ga dostaviti na drugi propisani način. Ukoliko pošiljalac akta ne postupi po uputstvu, smatra se da akt nije ni zaprimljen.

Manje informacija


Newsletter CBBiH