BiH i Evropska unija

Pridruženje Evropskoj uniji (Uniji) je strateški prioriotet Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je potencijalni kandidat za članstvo u Uniji i učestvuje u Procesu stabilizacije i pridruživanja koji od 1999. godine predstavlja politički okvir Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Proces stabilizacije i pridruživanja uključuje sljedeće instrumente za jačanje političkih, ekonomskih i institucionalnih odnosa između BiH i EU: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Evropsko partnerstvo i instrumente finansijsko-tehničke pomoći EU (IPA, TAIEX, Twinning).

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu 1. juna 2015. godine i zamijenio Privremeni sporazum koji je bio na snazi od jula 2008. godine.

Ključni datum u istoriji odnosa Bosne i Hercegovine i Evropske unijeje 15. februar 2016. godine kada je Bosna i Hercegovina Vijeću Evrope podnijela zahtjev za članstvo u Uniji, čime je potvrđena jasna evropska perspektiva i opredjeljenost temeljnim vrijednostima Unije.

Evropska unija je politička, ekonomska i monetarna unija za čije članstvo su postavljeni vrlo složeni i zahtjevni kriteriji. U ovoj fazi evropskih integracija, zahtjevi EU koji se postavljaju pred BiH, kao potencijalnu članicu, zasnivaju se na zaključcima Evropskog vijeća donesenim na sastanku u Kopenhagenu 1993. godine:

  • Politički kriterij: Stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava – poštivanje građanskih prava i zaštita nacionalnih manjina;
  • Ekonomski kriterij: Čvrsto uspostavljeni tržišni instrumenti i funkcionisanje tržišne ekonomije, kao i sposobnost odolijevanja konkurentskim pritiscima i sposobnost prilagođavanja tržišnim mehanizmima EU;
  • Pravni kriterij: Spremnost preuzimanja obveza koje nameće članstvo, odnosno privrženost ciljevima političke, ekonomske i monetarne unije. Godine 1995. je dogovoren dodatni uslov, tzv. Madridski kriterij, koji se odnosi na administrativne uslove i osposobljenost administrativnih struktura države za uspješnu primjenu pravne stečevine Evropske unije: acquis communataire.

Saopštenja


Newsletter CBBiH