Pregled ostalih valuta

2024

Napomena: Ovaj pregled nije zvanična, službena kursna /tečajna lista CBBiH i eventualni korisnik  o kursu/tečaju pojedinih valuta se može informisati putem finansijskih servisa koje koriste banke u BiH. Pregled  kurseva/tečajeva valuta koje nisu uvrštene na dnevnu/tečajnu kursnu listu  CBBiH je urađena  na osnovu srednjih kurseva/tečajeva stranih valuta prema euru objavljenom na finansijskom servisu Refinitiv na zadnji radni dan prethodnog mjeseca.

Lista za godinu · 2024

Januar Excel
Februar Excel
Mart Excel
April Excel
Maj Excel
Juni Excel

Newsletter CBBiH