Banke u BiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine objavljuje listu banaka koje posluju u BiH. Molimo vas da nas email-om obavijestite o eventualnim izmjenama podataka o bankama na listi.

Na listi se ne nalaze one banke koje su odlukom nadležne agencije za bankarstvo stavljene pod privremenu upravu, u kojima je u toku likvidacioni ili stečajni postupak.

Spisak banaka je napravljen po abecednom redu i pozicija na sajtu ne predstalja rang i kvalitet banke.

Popis banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine

Popis banaka u Republici SrpskojNewsletter CBBiH