Dugoročni rejting zemalja u okruženju

Međunarodne rejting agencije vrše procjenu sposobnosti zemlje da izvršava svoje obaveze i na osnovu toga određuju rejtinge servisiranja duga u domaćoj valuti (local currency rating) i servisiranja duga u stranoj valuti (foreign currency rating).

U tabeli 1 prikazan je dugoročni rejting servisiranja duga u stranoj valuti i izgledi (outlook) za zemlje u okruženju koje su angažovale jednu ili obje agencije (koje je angažovala i Bosna i Hercegovina), radi lakšeg upoređivanja i jednostavnijeg uočavanja naše pozicije u odnosu na zemlje šireg okruženja.

Tabela 1: Pregled dugoročnog rejtinga pojedinih zemalja iz šireg okruženja
DržavaMoody's Investors ServiceStandard & Poor's
Dugoročni / izgledDugoročni / izgled
Albanija B1 / stabilan B+/ stabilan
Bosna i Hercegovina B3 / stabilan B+ / stabilan
Bugarska Baa1 / stabilan BBB / stabilan
Crna Gora B1 / stabilan B / stabilan
Grčka Ba3 / pozitivan BB+ /pozitivan
Hrvatska Baa2 / stabilan BBB+ / stabilan
Mađarska Baa2 / stabilan BBB- / stabilan
Sjeverna Makedonija - BB- / stabilan
Rumunija Baa3 / stabilan BBB- / stabilan
Slovenija A3 / stabilan AA- / stabilan
Srbija Ba2 / stabilan BB+ /stabilan
Izvor: Bloomberg, podaci ažurirani 7.8.2023.Newsletter CBBiH