Ковани новац КМ

Новчана јединица Босне и Херцеговине је “конвертибилна марка” (КМ).

Конвертибилна марка се дијели на стотину „фенинга“ (F).

Прва серија кованог новца КМ у апоенима 10 F, 20 F и 50 F издата је 9. децембра 1998. године, у апоенима 1 КМ и 2 КМ 31. јула 2000. године и у апоенима 5 F и 5 КМ 5. јануара 2006. године.

У оптицају је ковани новац КМ у седам различитих апоена: 5 F, 10 F, 20 F, 50 F, 1 КМ, 2 КМ и 5 КМ.

Сви апоени кованог новца се издају у једној верзији дизајна за цијелу Босну и Херцеговину и представљају законито средство плаћања у Босни и Херцеговини.

Централна банка Босне и Херцеговине кованице домаће валуте конвертибилне марке ставља у и повлачи из оптицаја придржавајући се строго правила валутног одбора утврђеног Законом о Централној банци Босне и Херцеговине.

Службени девизни курс за валуту Босне и Херцеговине је једна конвертибилна марка за 0,511292 евра, односно један евро износи 1,955830 конвертибилних марака.

Кованице у апоенима

5 KM 5 KM

Детаљи о 5 КМ:

Двометална кованица састоји се од два прстена: унутрашњег прстена који је израђен од никл-месинга златне је боје и спољног прстена који је израђен од бакар-никла и сиве је боје. Ивице кованице су назупчене. У унутрашњем прстену је бројчана ознака вриједности, а у спољном текст Босна и Херцеговина, латиницом и ћирилицом. На полеђини кованице, у унутрашњем прстену налазе се голуб мира и година ковања, а у спољном прстену на полеђини је текст Босна и Херцеговина, латиницом и ћирилицом.

2 KM 2 KM

Детаљи о 2 КМ:

Двометална кованица састоји се од унутрашњег прстена који је израђен од бакар-никла и сиве је боје, а спољни прстен је израђен од никл-месинга и златне је боје. Ивице кованице су комбинација нарезаних и глатких површина. Предњим дијелом кованице доминира ознака апоена. На полеђини је голуб мира у лијевом профилу и постављен је тачно у центар. На врху и дну златног прстена, на обје стране кованице, налазе се два избочена троугла са врхом према средини, као ознака апоена за слабовидна лица.

2 KM 2 KM

Детаљи о 1 КМ:

Кованица је израђена од челика пресвученог никлом. Ивице кованице су комбинација нарезане и глатке површине. На предњој страни кованице доминира ознака апоена. На наличју кованице, у центру, налази се државни грб. На врху и на дну, на обје стране кованице, налази се избочен троугао са врхом према средини, као ознака апоена за слабовидна лица.

50 PF 50 PF

Детаљи о 50 фенинга:

Кованица израђена од челика пресвученог бакром.

Лице: преко карте БиХ искован износ

Наличје: застава БиХ

Ријечи "Босна и Херцеговина" и "Фенинг" написане су на ивици лица и наличја на латиници и на ћирилици. Датум производње је на наличју, на лијевој страни од заставе БиХ.

Ивице кованице су назубљене.

20 PF 20 PF

Детаљи о 20 фенинга:

Кованица израђена од челика пресвученог бакром.

Лице: преко карте БиХ искован износ

Наличје: застава БиХ

Ријечи "Босна и Херцеговина" и "Фенинг" написане су на ивици лица и наличја на латиници и на ћирилици. Датум производње је на наличју, на лијевој страни од заставе БиХ.

Ивице кованице су назубљене.

10 PF 10 PF

Детаљи о 10 фенинга:

Кованица израђена од челика пресвученог бакром.

Лице: преко карте БиХ искован износ

Наличје: застава БиХ

Ријечи "Босна и Херцеговина" и "Фенинг" написане су на ивици лица и наличја на латиници и на ћирилици. Датум производње је на наличју, на лијевој страни од заставе БиХ.

Ивице кованице су глатке површине.

5 PF 5 PF

Детаљи о 5 фенинга:

Кованица израђена од челика пресвученог никлом.

Лице: преко карте БиХ искован износ

Наличје: застава БиХ

Ријечи "Босна и Херцеговина" и "Фенинг" написане су на ивици лица и наличја на латиници и на ћирилици. Датум производње је на наличју, на лијевој страни од заставе БиХ.

Ивице кованице су назубљене.Newsletter CBBiH