Контакти

Руководилац Одјељења за платне системе

+387(33) 286 450

+387(33) 286 455

Одјељење за платне системе

+387(33) 286 450

+387(33) 286 455

Одјељење за платне системе – ИТ подршка

+387(33) 286 465

+387(33) 286 460

+387(33) 286 461

+387(33) 286 453

+387(33) 286 451

+387(33) 278 391

+387(33) 286 455

Жироклиринг

+387(33) 286 475

+387(33) 286 470

+387(33) 286 471

+387(33) 286 455

БПРВ (RTGS)

+387(33) 286 475

+387(33) 286 480

+387(33) 286 481

+387(33) 286 485

+387(33) 286 455

Централни регистар кредита и Јединствени регистар трансакционих рачуна

+387(33) 286 475

+387(33) 286 485

+387(33) 286 471

+387(33) 286 455

Електронско међубанкарско тржиште новца

+387(33) 286 450

+387(33) 286 455

Клиринг међународних плаћања

+387(33) 278 289

+387(33) 278 286 

+387(33) 278 162


Newsletter CBBiH