Međunarodna konferencija povodom obilježavanja 20 godina Centralne banke Bosne i Hercegovine

Konferencija 

Povodom obilježavanja 20 godina rada, Centralna banka BiH (CBBiH) organizirala je konferenciju međunarodnog karaktera pod nazivom „20 godina stabilnosti“, koja je održana u petak, 22. septembra 2017. godine u Sarajevu.

Konferenciji su prisustvovali najviši domaći i međunarodni zvaničnici, guverneri i drugi predstavnici centralnih banaka iz Evrope i regiona, te kreatori politika i eksperti iz Evropske unije i međunarodnih finansijskih institucija.

Prigodnim govorom prisutne je pozdravio guverner CBBiH dr Senad Softić, a uvodna obraćanja su također imali član Predsjedništva BiH dr Mladen Ivanić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr Denis Zvidić, član Izvršnog odbora Evropske centralne banke gosp. Benoit Coeuré, i šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije, ambasador Lars-Gunnar Wigemark.

Konferencija je bila strukturirana u tri sesije. U okviru prve sesije, svoj osvrt na proteklih 20 godina CBBiH dali su bivši guverneri i aktuelni guverner CBBiH. Posebna obraćanja na početku ove sesije imali su Nadeem Ilahi, šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH i Linda van Gelder, direktor Svjetske banke za Zapadni Balkan.

Druga sesija bila je posvećena novim izazovima za centralne banke u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, dok je fokus teme treće sesije bio na ključnim makroekonomskim aspektima u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. U ove dvije sesije učestvovali su čelnici centralnih banaka Makedonije, Srbije, Crne Gore, Albanije, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Bugarske, te visoki predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Direkcije za ekonomske i finansijske poslove Evropske komisije.

Tokom konferencije, guverner Softić promovisao je monografiju izdatu u povodu obilježavanja godišnjice Centralne banke Bosne i Hercegovine. Dan konferencije je ujedno bio i zadnji dan numizmatičke izložbe koja je pod nazivom „Tragom novca“, bila postavljena u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, od 11. augusta 2017. godine.

 

Photo Video
     

Foto galerija

Video sa konferencije

Uvodni govori i posebna obraćanjaNewsletter CBBiH