Jedinstveni registar transakcijskih računa

Jedinstveni registar transakcijskih računa sadrži sve transakcijske račune poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini. Registar se vodi u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, a u njemu se nalaze sljedeći podaci: broj računa, naziv poslovnog subjekta, adresa sjedišta, kanton, općina, jedinstveni identifikacioni broj, djelatnost, oblik organizovanja, oblik svojine, datum otvaranja računa, datum prve transakcije, status računa (aktivan, blokiran, zatvoren), datum promjene statusa, tip računa (pravno lice, samostalni poduzetnik, organ uprave), kojoj teritorijalno-političkoj zajednici pripada poslovni subjekat (Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine), naziv banke kod koje je račun otvoren i glavna jedinica Centralne banke Bosne i Hercegovine kojoj banka pripada.

Jedinstveni registar transakcijskih računa najviše pomaže komercijalnim bankama, poreznoj upravi i policiji prilikom otkrivanja finansijskih struktura i transakcija koje kompanije i pojedinci mogu iskoristiti na nezakonit način, kao što su izbjegavanje plaćanja poreza i pranje novca. Registar također pruža informacije svim pravnim i fizičkim licima koji naplatu svojih potraživanja moraju tražiti prinudnim putem preko ovlaštenih institucija.

Iz Registra se mogu dobiti sljedeće vrste izvještaja:

  • Izvještaj o poslovnom subjektu
  • Izvještaj o računu
  • Izvještaj o blokiranim računima banke
  • Izvještaj o istoriji statusa računa

Podnosilac zahtjeva za informаciju iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa može biti bilo koje pravno i fizičko lice. Pravna i fizička lica dužna su u zahtjevu za izdavanje podataka iz Registra obrazložiti svrhu traženja podataka, te dokaz o uplati naknade za ovakve potvrde. Naknadu je potrebno uplatiti na račun kod CBBiH broj: 000 002 00000000 97. U rubriku svrha doznake na platnom nalogu naznačiti Poziv na broj: 703815 naknada za izvod iz JRTRN. Rubrika Samo za uplate javnih prihoda na platnom nalogu se ne popunjava. Naknada je 5 KM po jednoj potvrdi za jednog subjekta iz Registra. Ovi zahtjevi se podnose glavnim jedinicima Centralne banke Bosne i Hercegovine jer su one u okviru Centralne banke Bosne i Hercegovine zadužene da izdaju podatke iz Jedinstvenog registra.

Također, podatke iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa mogu izdavati i komercijalne banke koje su za to dobile ovlaštenje od strane Centralne banke Bosne i Hercegovine. Spisak komercijalnih banaka koje su ovlaštene za pružanje ovih informacija se nalazi u dokumentu u prilogu.

Za ispravnost podataka u Jedinstvenom registru transkacijskih računa odgovaraju isključivo komercijalne banke, dok Centralna banka Bosne i Hercegovine odgovara za pravovremeno prikupljanje izmjena, ažuriranje i distribuciju podataka.

Pravna lica mogu imati stalni pristup Jedinstvenom registru transakcijskih računa putem interneta ukoliko su ispunjeni određeni preduslovi i to:

  • Popunjen obrazac «Zatjev za pristup JRR-u putem interneta» potrebno dostaviti u Centralnu banku Bosne i Hercegovine poštom na adresu: Centralna banka Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 25, Odjeljenje za platne sisteme, 71000 Sarajevo
  • Odobrenje Centralne banke Bosne i Hercegovine za pristup JRR-u putem interneta
  • Računar sa određenom minimalnom konfiguracijom
  • Čitač i „pametna“ kartica izdata preko ERC ZIPO pomoću kojih se pristupa Registru

Pristup putem interneta, nakon prethodno izvršenih svih radnji, biće omogućen nakon uplate naknade od 100 KM mjesečno (u skladu sa tarifom Centralne banke Bosne i Hercegovine). Uplata se vrši unaprijed za naredni mjesec (ili duži period) i važi od momenta davanja pristupa podacima.

Newsletter CBBiH