Obrasci za prikupljanje podataka statistike platnog bilansa

Obrazac BOP 3 - Poštanske i telekomunikacijske usluge

Obrazac BOP 4 - Usluge međunarodnih transakcija osiguranja/reosiguranja

Obrazac BOP 7- Lohn poslovi (usluge procesiranja robe)

Obrazac BOP 14 - Zaduženja i odobrenja kod uvoza odnosno izvoza roba i usluga

Obrazac BOP 15 - Prihodi i rashodi bh. prevoznika od pružanja transportnih usluga nerezidentima

Newsletter CBBiH