Statistika kamatnih stopa

Statistika kamatnih stopa predstavlja važan dio statistike finansijskog sektora BiH jer obezbjeđuje sveobuhvatan, detaljan i harmonizovan statistički prikaz o visini nominalnih kamatnih stopa u BiH, iskazanih na godišnjoj osnovi, predstavlja preduslov za analize monetarnog razvoja i stabilnosti finansijskog sistema. Banke u BiH formiraju aktivne i pasivne kamatne stope u skladu sa svojim poslovnim politikama, a zatezne kamatne stope se regulišu u skladu sa zakonskom regulativom.

Centralna banka BiH kompilira i publikuje podatke o aktivnim kamatnim stopama komercijalnih banaka na date kredite i pasivnim kamatnim stopama na primljene depozite počev od 1998. godine. Od tog perioda do sada statistika kamatnih stopa je neprekidno razvijana i unapređivana u skladu s institucionalnim promjenama u finansijskom sektoru BiH.

Na početku, od 1998. godine, statistika kamatnih stopa CBBiH je publikovala samo podatke o rasponu kamatnih stopa, od minimalnih do maksimalnih, za sve sektore.

Od januara 2002. godine, u skladu s metodologijom preporučenom od MMF-a počelo je prikupljanje podataka o prosječnim ponderisanim kamatnim stopama na novoplasirane kratkoročne i dugoročne kredite privatnim preduzećima u KM i novoprimljene depozite po viđenju i oročene i štedne depozite stanovništva u KM, samo četiri indikatora su publikovana.

Od septembra 2004. godine, obim indikatora je povećan na osam, a već od januara 2007. godine ova statistika je povećana na 26 indikatora, dostupna je putem linka:
http://cbbh.ba/index.php?id=33&lang=bs&sub=sks_archive.

CBBiH je dalje unaprijedila statistiku kamatnih stopa u skladu s metodologijom kamatnih stopa koju primjenjuju zemlje eurozone, zasnovane na regulativama Evropske centralne banke. Ove aktivnosti su pokrenute u okviru projekta tehničke saradnje IPA 2008, koji je finansirala Evropska unija a implementiran je posredstvom Evropske centralne banke i sedam centralnih banaka eurosistema.

Kompilacija nove statistike kamatnih stopa je počela s podacima za januar 2012. godine. Objavljivanje nove statistike kamatnih stopa s pratećom metodologijom i izvještajnim obrascem je uslijedilo nakon formiranja pouzdane serije podataka od 12 mjeseci, što znači prestanak prethodnog načina izvještavanja statistike kamatnih stopa sa 26 indikatora.

Statistika kamatnih stopa

Newsletter CBBiH