Kreditni rejting BiH

Dana 4. augusta 2023. agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor’s povećala je Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting sa „B sa pozitivnim izgledima“ na B+ sa stabilnim izgledima".

Detaljnije o rejtingu

Na osnovu odluka Vijeća ministara, Bosna i Hercegovina je potpisala ugovore za izradu i praćenje suverenog kreditnog rejtinga BiH sa dvije međunarodne rejting agencije, Moody's Investors Service i Standard & Poor's. Potpisnik u ime Bosne i Hercegovine je Ministarstvo finansija i trezora BiH. Centralna banka BiH, u svojstvu fiskalnog agenta Ministarstva finansija i trezora BiH, koordinira izradu i praćenje suverenog kreditnog rejtinga BiH.

Aktuelni rejting BiH

Kao rezultat svojih analiza u augustu 2023. agencija Standard & Poor’s povećala je Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting sa B sa pozitivnim izgledima" na B+ sa stabilnim izgledima. U julu 2022. agencija Moody’s Investors Service potvrdila je Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting „B3 sa stabilnim izgledima“. Aktuelni kreditni rejting BiH kod obje agencije dat je  ispod:

 • B+ / stabilni izgledi

  4. 8. 2023.
  Povećan rejting

  Standard & Poor's
 • B3 / stabilni izgledi

  22.7.2022.
  Potvrđen rejting

  Moody's


Newsletter CBBiH