Lizing: Finansiranje poslovanja putem lizinga

Finansijski lizing je alternativa za bankarske zajmove, gdje je kolateral finansirano sredstvo. Ovaj oblik finansiranja se koristi za finansiranje vozila, opreme i nepokretne imovine (manje uobičajeno zbog poreza na nepokretnu imovinu).

Finansijski lizing s preostalom vrijednošću podrazumijeva plaćanje u ratama, gdje su svi anuiteti, osim posljednjeg, isti. Posljednja, ili otkupna rata je veća od ostalih (posebna pažnja treba biti posvećena tržišnoj vrijednosti zakupljenog sredstva kada se otplaćuje posljednja rata - njegova tržišna vrijednost treba biti veća od posljednje rate). Ova vrsta finansiranja se često koristi za finansiranje vozila, kako bi se smanjio anuitet za klijenta.

Operativni lizing se tipično koristi za finansiranje vozila, opreme i nepokretne imovine. U suštini, obuhvata sredstva koja su utrživa na sekundarnom tržištu. Kompanije za lizing često nalažu kupovne garancije od dobavljača, kao osiguranje nakon što ugovor o lizingu istekne.

Operativni lizing koji obuhvata troškove povezane sa zakupljenim sredstvom - na primjer, s vozilom, mjesečna zakupnina uključuje trošak registracije, puno osiguranje, servisiranje, zamjenu guma, itd. Ovaj oblik lizinga tek počinje da se razvija na tržištu lizinga u Bosni i Hercegovini, ali na razvijenim tržištima, postoje kompanije koje su specijalizovane u ovoj vrsti lizinga (u regionu je najpoznatiji ALD leasing). Ova vrsta lizinga se koristi za finansiranje vozila, posebno putničkih automobila i malih kombija.

Finansiranje zaliha - posebna vrsta lizinga koja je kreirana za zastupnike automobila. Ovo je poslovni lizing u kojem kompanija za lizing kupuje vozilo od zastupnika (kompanija za lizing knjiži vozilo kao zalihu i ne vrši obračun amortizacije na sredstvo). Nakon toga iznajmljuje vozilo zastupniku automobila, koji plaća mjesečne rate kompaniji za lizing. Kada zastupnik pronađe kupca, kompanija za lizing ispostavlja fakturu zastupniku. Ovaj koncept je zamišljen kao način motivisanja zastupnika automobila, da bi se promovisao lizing kao najpogodniji način finansiranja.

"Prodaja i povratni zakup" je transakcija u kojoj kompanija prodaje vlastito sredstvo kompaniji za lizing i odmah ga potom iznajmljuje. Ova vrsta finansiranja pomaže kompanijama da poboljšaju svoju likvidnost. Takve transakcije omogućavaju kompaniji da često promijeni strukturu ročnosti svojih dugovanja, od kratkoročnih na dugoročne.

Newsletter CBBiH