Lizing: Prednosti i nedostaci lizinga

Lizing ima mnogo prednosti ali i određenih nedostataka. Prednosti lizinga obuhvataju:

  • Zakupac ne ulaže vlastita (niti bilo čija druga) finansijska sredstva za nabavku neophodnih sredstava (opreme, objekata, nepokretne imovine, dugoročnijih potrošnih dobara, itd).
  • Zakupnina koja ponekad nadmašuje kupovnu cijenu sredstva, može se plaćati od prihoda generisanih korištenjem tog sredstva, direktno utičući na likvidnost zakupca.
  • Rate lizinga su isključivo materijalni troškovi.
  • Koristeći opciju kupovine, zakupac može steći zakupljeno sredstvo po nižoj cijeni, jer plaća preostalu ili neamortizovanu vrijednost sredstva.
  • Za domaću ekonomiju, ova vrsta finansiranja omogućava pristup posljednjim tehnološkim dostignućima koja inače nisu dostupna, zbog visokih cijena, i koje je često nemoguće steći putem aranžmana zajmova.

S druge strane, nedostaci lizinga uključuju:

  • Lizing može biti skup način finansiranja. Kod zakupa, zakupodavci žele prinos na kapital, uz istovremeno štićenje sebe od bilo kog rizika koji proizilazi kod naplate potraživanja. Imajući u vidu i zapaženu visoku cijenu lizinga, postoje i koristi koje ih nadmašuju i čine atraktivnim.
  • U nerazvijenim pravnim sistemima (kao što je Bosna i Hercegovina), aranžmani lizinga mogu rezultirati neujednačenošću između strana zbog ekonomske dominantnosti zakupodavca, što može imati za posljedicu potpisivanje ugovora koji nije povoljan za zakupca.
  • Lizing može biti nepoželjan zbog oporezivanja ili zbog drugih fiskalnih razloga, zavisno od politike oporezivanja i restriktivne legislative države, itd.

Newsletter CBBiH