Tržišta kapitala: Glavni učesnici na tržištu

Razvijena finansijska tržišta kao što je SAD razvila su cijeli niz finansijskih institucija.One se nastavljaju mijenjati i inovirati, dok istovremeno uvode u potpunosti nove institucije.Finansijsko tržište u BiH je relativno nerazvijeno i uključuje samo određene osnovne vrste finansijske institucije. Glavni učesnici na tržištu kapitala u BiH jesu:

  • Komisija za vrijednosne papire
  • Registar vrijednosnih papira
  • Investicioni fondovi (IF);
  • Kompanije za upravljanje fondovima (DUF);
  • Brokerske kuće
  • Depozitne banke;
  • Custodian banke;
  • Brokeri i investicijski savjetnici.

Investicioni fondovi su finansijske institucije koje emituju vrijednosne papire kako bi prikupile kapital i investirale ga u druge kompanije. Prema propisima o fondovima FBiH i RS, one takođe uključuju bilo koje pravno lice, kompaniju, ili nekoliko vrsta imovine gdje, bez obzira na pravni oblik, učešće se nudi na osnovama dionica ili sličnog vrijednosnog papira sa ciljem prikupljanja depozita u gotovini i izričite svrhe investiranja preko 60% ovih investicija u portfolio vrijednosnih papira, novčane depozite, ili drugu aktivu, tako da investitori ne nadgledaju odluke o investiciji na dnevnoj osnovi, a osnovni cilj je da se sačuva prinos na investiciju za investitore, bilo u profitu bilo u drugom obliku koristi.

U praksi, ovi fondovi su organizovani kao otvoreni fondovi bez fiksnog iznosa kapitala ili kao zatvoreni investicijski fondovi. Ključna tačka u vezi otvorenih investicijskih fondova bez fiksnog iznosa kapitala je da se novčana sredstva mogu uplatiti ili povući dobrovoljno. Ovaj mehanizam obuhvata promjenljivi kapital, npr. kada depozitari deponuju novac, kapital fonda (aktiva) se povećava, i obratno, kada povuku svoja novčana sredstva, aktiva fonda se smanjuje. Zatvoreni investicijski fondovi imaju fiksni kapital deponovan u toku njegovog formiranja, tj uspostavljanja. Ovaj fiksni kapital se ne mijenja u toku poslovanja zatvorenog investicionog fonda.

Kompanija za upravljanje fondom - je pravno lice osnovano kao kompanija sa ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo, čije aktivnosti obuhvataju uspostavljanje i upravljanje investicionim fondovima, tj. investiranje fondova za njih same i za imaoce udjela u otvorenim ili zatvorenim investicijskim fondovima, kao i ostali zadaci predviđeni zakonom.

Brokerske kuće (brokeri) su pravna lica koja imaju dozvolu da obavljaju brokerske poslove. Ovi poslovi uključuju prodaju i kupovinu vrijednosnih papira za sebe ili za klijenta uz određenu naknadu.

Depozitarne banke su institucije koje obavljaju poslove izdavanja vrijednosnih papira i monetarne transakcije koje se odnose na trgovanje vrijednosnim papirima na berzi ili na drugim regulisanim javnim tržištima.

Custodian banke su institucije koje pružaju usluge sigurnog čuvanja vrijednosnih papira, transakcija poravnanja, prikupljanja prihoda, zastupanja klijenata, izvještavanja o transakcijama, kupovine i sigurnog čuvanja državnih ili korporativnih obveznica i osiguranja informacija o lokalnim tržištima kapitala, itd. Usluge čuvanja većim dijelom koriste investicioni fondovi, osiguravajuće kompanije, banke, brokeri i velike kompanije.

Brokeri su individualna lica koja su položila profesionalni brokerski ispit i imaju dozvolu za obavljane brokerskih zadataka. Broker je ovlašteni posrednik u trgovanju vrijednosnim papirima u svoje vlastito ime za klijenta (komisionar) ili u klijentovo ime (agent). Oni posreduju između investitora (kupca robe ili vrijednosnih papira) i vlasnika imaoca (tj. dobara ili vrijednosnih papira). Brokeri naplaćuju proviziju za svoje usluge, koja se plaća po zatvaranju transakcije. Brokeri se često miješaju sa zastupnicima, koji obavljaju zadatke kupovine i prodaje vrijednosnih papira za sebe kako bi imali koristi od razlike u cijeni.

Investicijski savjetnici su individualna lica koja su položila stručni ispit za investicijske savjetnike. Oni obavljaju i pružaju savjetodavne usluge klijentima, a koje se odnose na trgovanje vrijednosnim papirima, investicijama u vrijednosne papire i druge transakcije koje se tiču vrijednosnih papira s ciljem diverzifikacije i minimaliziranja rizika ili maksimalizacije profita.

Drugi značajni učesnici na tržištima kapitala obuhvataju Komisiju za vrijednosne papire i Registar vrijednosnih papira. Da bi shvatili o čemu je riječ, pogledajte gornji  dio teksta.

Newsletter CBBiH