Tržišta kapitala: Trgovanje na berzi

Kao što je već rečeno u gornjem tekstu, trgovanje vrijednosnim papirima se vrši isključivo na berzi. Takvu vrstu trgovanja ne može vršiti nijedan pojedinac. Neohodno je postojanje profesionalnih posrednika, tj. brokera ili posrednika, učesnika na berzi. Proces trgovanja započinje sa investitorima, koji žele da kupe ili prodaju dionice. Po dolasku posrednika, prvo moraju potpisati "Opšti ugovor o posredovanju" s posrednikom.

Ovaj ugovor se potpisuje samo pri prvoj posjeti i predstavlja osnovu za izdavanje instrukcija (naravno, sve dok se posrednik ne izmijeni).

Prilikom davanja platnog naloga, prvo se mora izvršiti avansno plaćanje na račun posrednika za dionice koje se kupuju. Prilikom prodaje dionica, posrednik može tražiti od Registra vrijednosnih papira certifikat o statusu klijentovog računa. Nakon izvršenja naloga, posrednik izdaje potvrdu za nalog. Na većini berzi u svijetu trgovina se obavlja elektronski, bez fizičkog prisustva brokera na berzi. Brokeri su povezani na sistem trgovanja (BTS) berze preko svojih radnih stanica. Osnova koncepta elektronskog trgovanja je elektronska knjiga narudžbi. Knjiga narudžbi može se opisati kao tabela u koju se upisuju sve kupovne narudžbe u lijevoj koloni, i što podrazumijeva da što su nalozi cijena prihvatljiviji (prihvatljivi na kupovnoj strani = viša cijena; prihvatljivi na prodajnoj strani = niža cijena) ima viši prioritet u knjizi narudžbi. Ukoliko je identična cijena za dva naloga, ona koja se unese u knjigu naloga prije, ima veći prioritet. Nalog u knjizi uslovljava redoslijed ispunjavanja - što su nalozi više rangirani, nalozi će biti izvršeni prije nižerangiranih naloga.

Na berzama u BiH, procedure trgovanja sredstvima kontinuiranog metoda (MFTS -višestruko određen period) i periodičnim aukcijama na kojima presudnu ulogu igra cijena. Trgovanje se vrši pet puta sedmično - radnim danima. Kako se trgovanje u određenom simbolu vrši određeno je likvidnošću ovih dionica. Likvidnost u ovom kontekstu se ne odnosi na finansijsku likvidnost kompanije, već na likvidnost dionica. Veća likvidnost podrazumijeva češće (dnevno) trgovanje dionicama, s malim fluktuacijama i postojanjem veće knjige narudžbi. S druge strane, mala likvidnost je okarakterisana niskim intenzitetom trgovanja (sporadičnim), s većim fluktuacijama u cijeni dionice i manjim brojem narudžbi u simboličnoj knjizi narudžbi.

Trgovanje dionicama s niskom likvidnošću se odvija putem aukcije. Ovaj metod obuhvata sve naloge koji se prikupljaju u knjigu narudžbi do određenog momenta ili aukcije. Narudžbe nisu izvršene, bez obzira na moguća podudaranja između cijena nekih narudžbi. Ovo tržištu omogućava više informacija. Osnovni cilj koncentrisanja narudžbi na ovaj način je da se smanji asimetrija informacija koja je veoma naglašena kod dionica s visokim stepenom likvidnosti. Druga karakteristika trgovanja na aukciji jeste da se sve transakcije obavljaju po aukcijskoj cijeni.

Kod MFTS metode, transakcije se vrše automatski, ukoliko se kupovne i prodajne narudžbe poklapaju u cijeni, tako da jedan vrijednosni papir može imati više od jedne cijene u toku jednog dana. Zvanična stopa je ponderisani prosjek svih zatvorenih transakcija za taj dan, osim za aplikacije. Ovaj program se koristi za trgovanje dionicama emitenata na kotiranju i primarnim slobodnim tržištima.

Druga razlika između ova dva pristupa je da neke vrste narudžbi ne mogu biti korištene na aukcionom trgovanju. Prilikom revidiranja MFTS, kada se neki simboli prebace iz MFTS na aukciju, posrednici moraju kontaktirati sa klijentima sa uslovnim narudžbama da se povuču i, gdje je to primjereno, unose se druge narudžbe.

Drugi oblik trgovanja na berzi su posebne aukcije, koje može koristiti država, investicioni fondovi i drugi investitori koji žele prodati određeni paket vrijednosnog papira. Za investitore koji nisu ni državni niti investicioni fond, ponuđena količina ne smije biti manja od 5% emitentovog ukupnog broja vrijednosnih papira.

Berza informiše tržišne učesnike i javnost o datumu aukcije, ponuđaču i o cijeni i količini vrijednosnih papira.

Metode koje se koriste uključuju metode u kojima je dominantna cijena i metod višestrukih cijena. Kod metoda u kojem je dominantna cijena, prodajna narudžba se unosi na prvi dan, nakon čega je moguće unijeti kupovne narudžbe. Kod metode višestrukih cijena, prvi dan unosa utvrđuje emitent. Javne ponude preko berze se mogu smatrati modernijim i transparentnim načinom unošenja vrijednosnih papira od tradicionalnih, gdje se unos vrši potpisivanjem izjave o unosu s depozitnom bankom.

U BiH, članovi berze takođe mogu obavljati transakcije izvan organizovanog tržišta - tzv. "blok transakcije". Najniža vrijednost blok transakcije je 500.000,00 KM. Osobe koje učestvuju u blok transakciji moraju dogovoriti uzajamni ugovor prodaje za određene dionice prije izvještavanja o transakciji na berzi. Iako se o bloku transakcija izvještava berza, izvještavanje po kojoj cijeni je transakcija izvršena ne utiče na formiranje cijene za određeni vrijednosni papir. Treće osobe ne mogu kupovati vrijednosne papire iz blok transakcije, kako ne bi vršile uticaj na cijenu po kojoj će biti zatvorena.

Takođe treba istaći da postoji tržište vrijednosnih papira koje funkciniše izvan berze (OTC), na kojem strane u trgovanju sarađuju bez korištenja usluga organizovane berze. Jedna od najvećih svjetskih berzi, NASDAQ, još uvijek sebe naziva OTC tržištem, tj. tržištem vrijednosnih papira koje funkcioniše izvan berze.

Newsletter CBBiH