Krediti

Pregled

Više detalja o specifičnim vrstama kredita:
Potrošački krediti
Stambeni i hipotekarni krediti

Krediti su, uobičajeno, opcija kojа se koristi u finansijskim teškoćama. Kredit je, u stvari, jedan oblik dugovanja, gdje zajmoprimac prima novac od zajmodavca koji mora kasnije otplatiti. Neki klijenti traže kredit zbog nedostaka novca, dok drugima treba da bi ublažiti finansijski udar usljed velikih nabavki. U svakom slučaja, većina koristi kredite za široki spektar potreba. Bez njih, za mnoge bi bilo vrlo teško da kupuju skupe, a neophodne stvari.

Kredit uobičajeno ima plan otplate, čije trajanje je definisano ugovorom (vijek kredita), tj. mjesečne otplate. Sredstva kredita se obično povlače (isplaćuju ili kao gotovina zajmoprimcu ili direktno dobavljačima) čim se kredit odobri.

Krediti se mogu klasifikovati po ročnosti (dužini perioda za otplatu):

  • Kratkoročni krediti (obično kraće od godinu dana)
  • Dugoročni krediti (duži od godinu dana)

Krediti mogu biti bez namjene (gotovinski) ili namjenski (potrošački).

Potrošački krediti se obično koriste za kupovinu:

  • Kućanskih aparata
  • Tehničkih uređaja
  • Namještaja
  • Medicinskih usluga
  • Vozila

Posebna vrsta namjenskih kredita su stambeni krediti. To su krediti s vrlo dugim rokom dospijeća i osigurani imovinom. Krediti se razlikuju od drugih oblika posuđivanja, kao što su revolving krediti, kreditne kartice i dozvoljena prekoračenja. Ovi drugi oblici posuđivanja (revolving krediti i prekoračenja) mogu se koristiti, otplatiti i ponovo koristiti bez procesa ugovaranja. Kredit uvijek uključuje proces aplikacije, provjeru kreditne sposobnosti i ugovor između banke i zajmoprimca.

Zašto koristiti kredite za kupovinu?

Većina domaćinstava trebaju vrijednu robu i usluge koji su u skladu s modernim načinom življenja. Takve nabavke koštaju mnogo više nego što iznosi rasploživa gotovina u domaćinstvima. Uz to, kupovina stambene jedinice je najveća investicija koju većina domaćinstava (ili individua) ikada napravi. Potrošači su zainteresovani da odmah koriste robu i usluge i da ih postepeno otplaćuju tokom dužeg perioda. Snabdjevači, takođe, imaju koristi od potrošačkih kredita, jer im olakšavaju i povećavaju prodaju. Krediti (naročito potrošački krediti) su pogodan način finansiranja za fizička lica koja nemaju dovoljno ušteđevine.

To ne znači da ne postoji način da se izbjegnu takvi krediti. Dosta robe se može kupiti bez kredita ako se nabavke planiraju i ako se štedi unaprijed. Plaćanjem gotovinom isključujemo troškove vezane za kamate. Umjesto plaćanja mjesečnih rata za npr. novi LCD televizor i mašinu za veš, potrošači mogu prvo štediti i pri tome zaraditi na kamatama, a tek onda kupiti te uređaje.

Budući zajmoprimci trebaju biti svjesni da mnoge stvari kupljene putem kredita gube na vrijednosti tokom vremena. To znači da postoje dvije vrste troškova tokom trajanja kredita: kamate (i drugi troškovi vezani za kredit) i smanjenje vrijednosti kupljene robe. Dugoročno pozajmljivanje je isplativo samo ako se koristi za trajne investicija čija vrijednost može narasti tokom vremena (kao što su objekti za stanovanje, obrazovanje i slično). Posuđivanje u svrhu spekulisanja (npr. investiranje u dionice ili ulaganje u nekretnine) može biti vrlo problematično, jer ta imovina može da izgubi na vrijednosti. Kratkoročno pozajmljivanje treba koristiti da bi se prebrodile trenutne finansijske teškoće ili da bi se nabavila netrajna roba. Što je kraći period kredita, to su niži troškovi kredita.

Nabavka kredita je kao nabavka drugih proizvoda. Klijenti se trebaju informisati o kreditu u nekoliko banaka. Na taj način dobijaju puniji uvid u ono što je na raspolaganju i uče o procesu odobravanja. Klijenti banaka trebaju insistirati na razjašnjavanju svih detalja vezanih za kreditni sporazum i o obavezama i pravima obje ugovorne strane (zajmoprimac i banka). Oni trebaju detaljno proučiti sporazum prije potpisivanja i potražiti savjet iz nekoliko izvora. Vrlo je teško promijeniti kreditni sporazum nakon potpisivanja. Jedna od svrha ove web stranice jeste da klijentima banaka pruži objektivnu informaciju. Sadržaj teksta daje klijentima osnovne informacije i opšte pojmove i nije namijenjena kao tehnička pomoć finansijskim stručnjacima.

Newsletter CBBiH