Guverner CBBiH na sastanku holandsko-belgijske konstituence IMF-a i WB

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine dr. Senad Softić prisustvovao je sastanku holandsko-belgijske konstituence Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB), koji je od 3. do 5. juna 2016. godine održan u Kijevu, Ukrajina.

Sastanak je bio posvećen aktuelnim ekonomskim i finansijskim temama u zemljama članicama konstituence, a neke od tema su bile kako osigurati jaču ekonomsku budućnost konstuituence u uslovima tranzicije, te ekonomske implikacije kretanja izbjeglica. U okviru sesije o kretanju cijena roba na globalnom tržištu, posebno nafte, fokus je bio na različitim uticajima ovih dešavanja na zemlje članice konstituence, pri čemu je naglašen značaj privredne raznolikosti i stabilnosti finansijskog sektora za jačanje ovih različitih ekonomija.

MMF ima više od 180 zemalja članica i samo najveće zemlje imaju svoje predstavnike u Odboru izvršnih direktora MMF-a, dok su ostale zemlje podijeljene u konstituence (izborne grupe). Bosna i Hercegovina se nalazi u holandsko-belgijskoj konstituenci koja broji ukupno 15 zemalja: Armenija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Gruzija, Hrvatska, Izrael, Kipar, Luksemburg, Makedonija, Moldavija, Holandija, Rumunija i Ukrajina.

Sastanci konstituence održavaju se svake godine u nekoj od zemalja članica. Svrha organizovanja sastanaka je razgovor o pitanjima bitnim za zemlje članice konstituence. To je, također, prilika i za ministre finansija i guvernere centralnih banaka zemalja članica konstituence da razgovaraju o ekonomskim i finansijskim pitanjima, kao i temama o kojima konstituenca treba imati stav na sastancima MMF-a i SB.

Na marginama sastanka konstituence, guverner Softić je razgovarao s prvim zamjenikom direktora MMF-a Davidom Liptonom i izvršnim direktorom MMF-a Mennom Snellom, a s predstavnicima Holandske narodne banke guverner je razgovarao o pružanju tehničke pomoći Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Newsletter CBBiH