CBBiH demantuje navode vezane za devizne rezerve CBBiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) demantuje navode u pojedinim medijima koji se odnose na devizne rezerve i želi naglasiti da nije tačno da CBBiH drži šest milijardi eura u Deustche Bank AG. 

Ukupne devizne rezerve CBBiH iznose 9.378.788.204,70 KM (4.795.298.264,52 EUR) i njima se upravlja u skladu sa striktnim ograničenjima i smjernicama koje se utvrđuju zakonskim i drugim propisima, i u skladu s najboljim praksama koje primjenjuju centralne banke gdje je primarni cilj sigurnost.

CBBiH, kao i većina drugih centralnih banaka, ima otvoren tekući račun kod Deutsche Bank AG preko kojeg obavlja transakcije iz dijela redovnog inostranog platnog prometa i sredstva na ovom računu se kreću oko 1% deviznih rezervi, te Centralna banka raspolaže ovim sredstvima na dnevnoj osnovi.

Newsletter CBBiH