Održan sastanak Stalnog odbora za finansijsku stabilnost

U Sarajevu je 07.11.2016. godine održan redovni sastanak Stalnog odbora za finansijsku stabilnost Bosne i Hercegovine. Na sastanku je razgovarano o statusu seta zakona koji su u pripremi u oba bh. entiteta, a odnose se na bankarski sektor, kao i o statusu Zakona o osiguranju depozita u bankama u BiH. Imajući u vidu da ovaj set zakona predstavlja ključnu komponentu programa s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Stalni odbor za finansijsku stabilnost dao je punu podršku nadležnim tijelima u blagovremenoj izradi paketa zakona iz bankarskog sektora.  

Sastankom je predsjedavao guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić, a prisustvovali su ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, ministar finansija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Milićević, predstavnica Ministarstva finansija Republike SrspkeSnježana Rudić, v.d. direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske Dragan Serdar, direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Zlatko Barš i direktor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine Josip Nevjestić.Sastanku je prisustvovao i rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi.

Newsletter CBBiH