Nastavak saradnje CBBiH i Švajcarske u 2017. godini

Ambasadorica Švajcarske Andrea Rauber Saxer posjetila je 21. decembra 2016. godine Centralnu banku Bosne i Hercegovine (CBBiH) gdje se sastala s guvernerom CBBiH dr. Senadom Softićem kako bi razgovarali o dosadašnjim i budućim aktivnostima i saradnji sa Švajcarskom. 

Guverner CBBiH i švajcarska ambasadorica potpisali su amandman o produženju Sporazuma između Vlade Švajcarske i CBBH iz 2013. godine o Programu bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta, koji se odnosio na period do kraja 2016. godine. Potpisivanjem amandmana zvanično je potvrđena dosadašnja obostrana opredijeljenost za nastavak Sporazuma u 2017. godini. Tom prilikom istaknuto je postojanje interesa da se u narednom periodu nastavi saradnja s Institutom za međunarodne studije iz Ženeve u sklopu Programa koji je počeo 2013. godine, a sa ciljem daljeg unapređenja tehničkih i analitičkih kapaciteta u oblastima centralnog bankarstva. 

Na kraju 2016. godine guverner dr. Senad Softić ocijenio je uspješnim dosadašnji trogodišnji rad u okviru intenzivne saradnje CBBiH s Institutom za međunarodne studije iz Ženeve, kao i postignute rezultate u nizu održanih radionica i konsultacija s međunarodnim stručnjacima s praktičnim iskustvom u oblastima: monetarne politike, razvoja finansijskog tržišta/unapređenja procesa upravljanja deviznim rezervama, statistike i upravljanja ljudskim resursima. 

“Vjerujemo da će tokom naredne godine osoblje Centralne banke dobiti nova znanja i sposobnosti kroz obuke, kao i mogućnost da podijele svoja iskustva sa kolegama iz drugih zemalja uključenih u projekat Jačanja kapaciteta centralnih banaka i kolega iz Švajcarske, uključujući i Švajcarsku centralnu banku”, izjavila je ambasadorica Rauber Saxer. 

CBBiH ima za cilj dalje unapređenje kvalitete poslovanja primjenom stečenih znanja iz međunarodnih praksi u poslovnim oblastima centralnog bankarstva, čemu će doprinijeti podrška Programa Vlade Švajcarske. Ambasadorica Andrea Rauber Saxer i guverner dr. Senad Softić dali su obostranu podršku za uvođenje i primjenu međunarodnih standarda na evropskom putu CBBiH.

Newsletter CBBiH