Počela primjena novih odluka CBBiH iz domena rada platnih sistema

03.03.2017.

Od 01.03.2017. godine počela je primjena nove Odluke o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) te primjena nove Odluke o utvrđivanju  operativnih pravila za žirokliring.

Ovim odlukama, koje su motivirane modernizacijom platnih sistema prilagođenim direktivama Evropske unije, tj. uvođenju SEPA formata, u žirokliring sistemu (obavljanje platnih transakcija za banke do 10.000 KM), umjesto dosadašnjih tri, uvedena su četiri poravnanja, što omogućava pravnim i fizičkim licima češće procesuiranje njihovih platnih naloga u toku dana. Također, mijenjaju se tarife naknada za obavljanje platnih transakcija u žirokliring sistemu i to: 

  • za prvo poravnanje     0,20 KM po transakciji (umjesto dosadašniih 0,10 KM),

  • za drugo poravnanje   0,25 KM po transakciji (umjesto dosadašnjih 0,15 KM),

  • za treće poravnanje    0,30 KM po transakciji (umjesto dosadašnjih 0,20 KM), te

  • za četvrto poravnanje 0,35 KM po transakciji. 

Također, umjesto dosadašnjih 0,30 KM, novom Odlukom o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši CBBiH, naknada za pristup Centralnom registru kredita (CRK) sada iznosi 1,00 KM. 

Ovim odlukama postiže se efikasnije vrednovanje usluga platnih sistema (žirokliring, registri računa, Registar kredita, RTGS, SWIFT, EMTN…) vezano za poboljšanje i povećanje kvaliteta i brzine pružanja usluga, te kroz planiranu dogradnju platnih sistema po preporukama iz Programa procjene finansijskog sektora (FSAP) međunarodnih finansijskih institucija.

Newsletter CBBiH