Delegacija DG ECFIN posjetila CBBIH

06.03.2017.

Centralnu banku Bosne i Hercegovine (CBBiH), 6. marta 2017. godine, posjetila je delegacija Generalne direkcije za ekonomska i finansijska pitanja Evropske komisije (DG ECFIN) koju je predvodila direktorica gđa Elena Flores. 

Posjeta delegacije, sa kojom je razgovarao guverner CBBiH dr. Senad Softić sa saradnicima, u kontekstu je ocjene programa ekonomskih reformi BiH za period 2017 – 2019. godina, te pripreme prijedloga smjernica u oblasti politika koje će u finalnoj verziji biti usvojene 23. maja 2017. godine, na sastanku zemalja članica Evropske unije (EU) i zemalja Zapadnog Balkana. Gđa Flores koristi svoj boravak u BiH i kako bi se informisala o generalnim ekonomskim pitanjima.

CBBiH će, prema guvernerovim riječima, nastaviti s redovnim aktivnostima propisanim Zakonom o CBBiH. Pored redovnih aktivnosti, u ovoj godini planirani su modernizacija i dogradnja žirokliring sistema, Jedinstvenog registra transakcijskih računa i Centralnog registra kredita, što pojačava transparentnost u finansijskom i platnom sistemu, ažurnost podataka, sprječavanje zloupotreba i sprječavanje pranja novca. Ove aktivnosti su u skladu sa standardima i najboljom praksom u zemljama regije i EU, a od višestruke su koristi za sve aktere u finansijskom i ekonomskom sistemu BiH, istakao je guverner Softić.

Delegacija Generalne direkcije za ekonomska i finansijska pitanja Evropske komisije interesovala se i za ekonomski rast u BiH, potom za režim valutnog odbora, pitanja iz oblasti bankarskog sektora, te za prilive stranih direktnih investicija – da li je pad u 2016. godini razlog za zabrinutost i koji su razlozi doveli do ovog pada. Jedna od tema današnjeg razgovora bila je i statistika koja se odnosi na podatke o inflaciji i na podatke o vladinim finansijama.

 

Newsletter CBBiH