Predstavnici američkih Federalnih rezervi u posjeti CBBiH

29.03.2017.

Predstavnici Federalnih rezervi (FED) iz New Yorka posjetili su 29. marta 2017. godine, Centralnu banku Bosne i Hercegovine (CBBiH), gdje su s guvernerom CBBiH dr. Senadom Softićem i njegovim saradnicima, razgovarali o mogućnosti uspostavljanja korespondentskih odnosa i saradnje s FED-om. 

Budući da FED New York, u ime Sistema federalnih rezervi SAD, pruža bankarske i druge usluge drugim svjetskim centralnim bankama, vladama i međunarodnim zvaničnim institucijama (oko 200 subjekata), CBBiH je uputila zahtjev FED-u New York za uspostavljenje korespondentskih odnosa i korištenje usluga, koje FED nudi. 

Imajući u vidu činjenicu da CBBiH, u skladu sa Zakonom o CBBiH, radi po aranžmanu valutnog odbora i da je domaća valuta vezana za euro, postoji zakonsko ograničenje iznosa sredstava koja se mogu držati u drugim neeuro valutama. Ipak, CBBiH je zainteresovana da ispita mogućnost investiranja u vrijednosne papire SAD posredstvom FED-a, o čemu je razgovarano tokom sastanka.

Newsletter CBBiH