Održana sjednica Upravnog vijeća CBBiH

29.03.2017.

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), na sjednici održanoj 29. marta 2017. godine u Sarajevu, usvojilo je Finansijske izvještaje CBBiH za godinu koja je završila 31.12.2016. godine, te Odluku o raspodjeli čistog profita koji je CBBiH ostvarila u 2016. godini. 

Neto dobit CBBiH za 2016. godinu iznosi 14.062.357,63 KM. Od tog iznosa, u skladu s članom 27. Zakona o CBBiH, na račun obaveza prema budžetu institucija Bosne i Hercegovine, raspoređeno je 60% ili iznos od 8.437.414,58 KM, dok je 40% ili 5.624.943,05 KM raspoređeno u generalne rezerve CBBiH. 

Iako djelujući u nepovoljnim uslovima za investiranje koji su na međunarodnim tržištima prisutni od 2014. godine, CBBiH je, ipak, i u 2016. godini ostvarila pozitivan finansijski rezultat. Očekivano je da bi negativni trendovi na međunarodnim finansijskim tržištima mogli biti nastavljeni i u narednim godinama. 

CBBiH se tokom posmatranog perioda kontinuirano prilagođavala izmijenjenim stopama prinosa i kamatnim stopama na finansijskim tržištima instrumenata denominovanih u EUR. Kako dostupne prognoze i očekivanja kretanja kamatnih stopa i prinosa, te kretanja cijene zlata i kursa dolara, ukazuju da će oporavak u eurozoni biti usporen i neuravnotežen, očekuje se da će postojeća struktura portfolija deviznih rezervi u narednim godinama generisati značajno niži nivo godišnjih kamatnih deviznih prihoda, pa samim tim i značajno niži nivo ukupnih prihoda CBBiH koja se, u upravljanju deviznim rezervama, u skladu sa Zakonom, mora, prvenstveno, rukovoditi principom sigurnosti investiranja rezervi, ulažući u niskorizične finansijske instrumente. 

CBBiH je svojim djelovanjem obezbijedila kontinuitet monetarne stabilnosti, ostvarujući osnovni cilj, stabilnost domaće valute. 

CBBiH se, tokom svih proteklih godina, u svom poslovanju rukovodila principima efikasnog poslovanja, primjenjujući evropske i međunarodne standarde, uz racionalizaciju troškova poslovanja. Imajući u vidu uslove u kojima posluje, CBBiH će s racionalizacijom i smanjenjem troškova poslovanja nastaviti i ubuduće.

Newsletter CBBiH