Guverner Softić razgovarao s Odborom Direktora EBRD-a

28.03.2017.

Guverner Centralne banke Bosne i Hecegovine (CBBiH), dr. Senad Softić, sa saradnicima, sastao se 28.03.2017. godine, s Odborom direktora Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji je doputovao u trodnevnu posjetu Sarajevu u sklopu priprema nove EBRD-ove strategije za Bosnu i Hercegovinu za period 2017-2021. 

Svrha posjete CBBiH bila je upoznavanje o rizicima i izazovima sa kojima se bankarski sektor Bosne i Hercegovine suočava, informiranje o novim zakonskim rješenjima kojima se reguliše bankarski sektor i osiguranje depozita u Bosni i Hercegovini, kao i očekivani uticaj tih rješenja na finansijski sektor. Delegacija iz EBRD-a je, takođe, iskoristila ovu priliku da se upozna o makroekonomskim pokazateljima za državu sa posebnim fokusom na kretanja u finansijskom sektoru. 

Tokom razgovora, guverner Softić je istakao zadovoljstvo posjetom Odbora direktora, pri tome naglasivši pozitivnu ulogu EBRD-a kao jednog od najbitnijih institucionalnih investitora u Bosnu i Hercegovinu tokom posljednjih 20 godina, izrazivši pri tome nadanje da će ova banka i dalje ostati aktivna u našoj državi. 

Sastanku su, osim predstavnika CBBiH, prisustvovali i predstavnici agencija za bankarstvo Federacije BiH i Republike Srpske i Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.

 

Newsletter CBBiH