Guverner Softić na samitu guvernera, ministara finansija i direktora uprava zemalja regiona

16.06.2017.

Guverner CBBiH, dr. Senad Softić, boravi u Bečićima, Crna Gora na Samitu guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava zemalja regiona.  Ovogodišnja tema skupa je „Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju“, a guverner je bio panelista u sesiji pod nazivom „Monetarna politika zemalja regiona – između Američkih federalnih rezervi i Evropske centralne banke“.

Tokom svog izlaganja, guverner je stavio poseban akcenat na potrebu koordinacije između monetarne i fiskalne politike, te na značaj prisustva MMF-a s aspekta BiH. „U uslovima valutnog odbora, monetarna politika je neefikasna za stimulisanje ekonomske aktivnosti. Međutim, nema nikakve dvojbe da je, sa stanovišta finansijske stabilnosti, neophodna koordinacija monetarne i fiskalne politike“, istakao je guverner Softić. Prisutnima je, također, pojasnio princip formalne saradnje nadležnih institucija u BiH na polju očuvanja finansijske stabilnosti kroz Stalni odbor za finansijsku stabilnost (SOFS). SOFS  predstavlja glavni forum za procjenu prijetnji po finansijsku stabilnost, pri čemu su CBBiH i agencije za bankarstvo odgovorne za procjenu sistemske prirode finansijske krize. 

U vezi s prisustvom MMF-a u BiH, guverner je pojasnio osnovne karakteristike trenutnog aranžmana s Fondom. Guverner je rekao da je „Servisiranje postojećeg iznosa vanjskog duga neupitno sa ili bez aranžmana s Fondom, ali da bi bez strukturalnih reformi za koje se opredijelila vlada, dugoročno posmatrano, bh. ekonomija bila u lošijoj poziciji usljed usporavanja rasta potencijalnog outputa. Pored toga, aranžman s Fondom se trenutno od strane međunarodne zajednice i rejting agencija posmatra kao stabilizacioni faktor u BiH, te je uslov i za aranžmane s drugim međunarodnim institucijama. Prema tome, i bez Fonda BiH bi bila u mogućnosti finansirati obaveze, ali bismo imali znatno manje fiskalnog prostora za stimulisanje ekonomskog rasta kroz vladine investicije i potrošnju. Posljedično, bez provođenja reformi na koje smo se obavezali i Pismom namjera, ostali bismo na približnom nivou razvoja na kojem smo sada“.  

Služba za odnose s javnošću

Newsletter CBBiH