Guverner Softić na konferenciji "Ubrzavanje realne konvergencije u Centralnoj, Istočnoj i Jugoist...

11.07.2017.

Guverner Centralne banke BiH (CBBiH), dr. Senad Softić, učestvuje na konferenciji pod nazivom „Ubrzavanje realne konvergencije u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Europi- uloga upravljanja i institucija“, koju ove godine organizira Hrvatska narodna banka (HNB) u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), od 10. do 11. jula 2017. godine u Dubrovniku, Hrvatska. 

Tema konferencije je uloga upravljanja i institucija u konvergenciji, a posebna pažnja je usmjerena na sljedeća pitanja: gdje se zemlje danas nalaze u pogledu konvergencije, koja je uloga investicija, demografije i produktivnosti, kakvi su izgledi za približavanje životnog standarda zemalja Centralne, Istočne i Jugoistočne Europe razvijenijem dijelu Europe u kontekstu usporenog globalnog rasta i dugoročnih nepovoljnih demografskih kretanja, te kakvu ulogu u tim procesima mogu imati institucije i vlade.

Na konferenciji će biti razmatrana dosadašnja iskustva u konvergenciji i izazovi trenutnog rasta, te  naglašena iskustva zemalja u izgradnji institucija i njihova uloga u održivom rastu.

Takođe biće održan niz prezentacija i panela posvećenih temi konferencije: jačanju bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika, odnosno izazovima i načinima približavanja razine dohodaka ove regije standardima Zapadne Europe.

Guverner Softić je učestvovao i u radu okruglog  stola sa generalnim direktorom MMF-a, gđom Christine Lagarde, gdje je sa guvernerima iz 16 zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope, kao i ministrima finansija iz nekoliko zemalja, razgovarao o  ulozi  MMF'a u ekonomiji tih zemalja.

Služba za odnose s javnošću

Newsletter CBBiH