20 godina uspješnog rada CBBiH – 20 godina stabilnosti

08.08.2017.

Dana 11. augusta 2017. godine navršava se 20 godina od početka rada Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), tokom kojih je, svojim nezavisnim i profesionalnim djelovanjem, uspostavila i održala monetarnu stabilnost kao jedan od ključnih faktora makroekonomske stabilnosti. Pored dosljednog provođenja aranžmana valutnog odbora, CBBiH se razvijala, kako bi, u okviru svojih nadležnosti, dala doprinos stabilnosti finansijskog sistema i podršku ekonomskom razvoju zemlje, i ispunjavanju preuzetih međunarodnih obaveza BiH. 

Ključni reformski procesi u prvim godinama od osnivanja podrazumijevali su uvođenje jedinstvene valute na teritoriji cjelovitog ekonomskog prostora, i reformu bezgotovinskog platnog prometa, te njegov prenos na komercijalne banke uz sistem poravnanja u CBBiH.

Uspješno provedene reforme su obezbijedile, između ostalog, preduslove za pokretanje drugih procesa, poput reforme bankarskog sektora, zahvaljujući kojima građani BiH na raspolaganju imaju finansijske usluge na nivou razvijenih zapadnih ekonomija.

CBBiH je, od strane relevatnih domaćih i međunarodnih institucija prepoznata kao institucija s visokim kredibilitetom koja kontinuirano usklađuje svoje poslovanje s najboljim svjetskim praksama, imajući u vidu EU aspiracije zemlje.

U sklopu obilježavanja predstojećeg jubileja, CBBiH će organizirati niz prigodnih aktivnosti, od kojih izdvajamo:

  • Izložbu „Tragom novca“, koja će biti otvorena 11.08.2017. godine u 11.00 sati u Zemaljskom muzeju BiH, uz promociju prigodne jubilarne kovanice. Nakon otvorenja, izložba će u periodu 12.08.-22.09.2017. biti otvorena za sve zainteresirane (otvaranje izložbe uz prisustvo predstavnika medija);

  • Međunarodnu konferenciju „20 godina stabilnosti“ 22.09.2017. godine, koja će okupiti predstavnike vlasti, guvernere i druge predstavnike centralnih banaka, kao i kreatore politika i eksperte EU i međunarodnih finansijskih institucija (uz prisustvo predstavnika medija);

  • Promociju monografije CBBiH u povodu dvadesete godišnjice CBBiH;

  • Obilježavanje Dana štednje, 31.10.2017. godine;

Za događaje koji će biti otvoreni za prisustvo predstavnika medija, CBBiH će pravovremeno poslati zasebne najave s detaljnim informacijama.

 

Newsletter CBBiH