20 godina od puštanja konvertibilne marke u opticaj