Visoka delegacija USAID u posjeti CBBiH

Sarajevo, 5.10.2018.

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić primio je 5.10.2018. godine visoku delegaciju USAID-a (United States Agency for International Development).

Delegaciju USAID-a činili su Gretchen Birkle, zamjenica pomoćnika administratora Ureda USAID za Evropu i Evroaziju, Andrew Bogel, direktor Ureda za ekonomski razvoj pri misiji USAID u BiH, Amira Vejzagić-Ramhorst, zamjenica direktora Ureda za ekonomski razvoj pri misiji USAID-a u BiH, David King, voditelj projekta USAID FINRA (Financial Sector Reform Activity) te Marko Škreb, tehnički direktor USAID FINRA.

Na sastanku su razmijenjene informacije o dosadašnjim projektima koje je CBBiH implementovala uz pomoć USAID, kao i trenutnim i planiranim aktivnostima.

Guverner je iskoristio posjetu delegacije USAID kao priliku da se zahvali na velikoj pomoći koju je ova organizacija do sada obezbijedila u procesu reformi finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom je spomenuo brojne projekte koji su već uspješno provedeni i završeni, kao i projekat koji je u toku – USAID FINRA, program usmjeren na jačanje i stabilnost finansijskog sektora u BiH te njegovo usklađivanje sa standardima EU.

„Kroz projekte koje je finansirao, USAID je dao ključan doprinos efikasnoj i brzoj reformi finansijskog sektora u BiH. CBBiH je podršku imala u reformi platnog prometa, a koja se smatra jednom od najuspješnijih reformi u Bosni i Hercegovine, kao i pri uspostavljanju Centralnog registra kredita fizičkih i pravnih lica i kod drugih projekata, omogućila je CBBiH kvalitetniji rad. Kontinuitet saradnje s USAID-om je nastavljen i putem projekta FINRA“, rekao je guverner Softić.

Čestitajući 20. godišnjicu konvertibilne marke, gđa Gretchen Brikle je istakla da američka Vlada cijeni stabilnost i rad CBBiH, posebno zato što je vitalni finansijski sektor, s brzim pristupom finansijama, bitan i za kompanije i za klijente:

”Više od dvije decenije USAID sarađuje s CBBiH kako bi u partnerstvu izgradili ključne poluge finansijskog sektora, uključujući Centralni registar kredita fizičkih i pravnih lica. Međutim, još uvijek postoji prostor za poboljšanje i USAID će nastaviti podržavati CBBiH u ispunjavanju tih obaveza“, naglasila je gđa Brikle.


Newsletter CBBiH