U CBBiH se svi aspekti poslovanja odvijaju uspješno, u skladu sa zakonima i internim procedurama

Sarajevo, 3.11.2018.

Povodom nekoliko napisa jednog medija, a koji nažalost bez provjere ili uvažavanja relevantnih informacija od nadležnih službi u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) povremeno prenesu i neki drugi mediji, CBBiH želi informisati javnost o sljedećem:

U CBBiH se svi aspekti poslovanja odvijaju uspješno, u skladu sa zakonima i internim procedurama. Sve informacije o radu i poslovanju CBBiH, kao i vezano za određene senzacionalističke medijske napise, uvijek je moguće provjeriti kod nadležnih službi. Predstavnika navedenog medija CBBiH je više puta pozivala u posjetu, da bi se na licu mjesta uvjerio i provjerio “navodna” saznanja, ali je to odbijeno.

Rad CBBiH je izuzetno transparentan, a svi podaci su kontinuisano dostupni javnosti kroz sve izvještaje, publikacije, putem web stranice i društvenih mreža, saopćenja za javnost, odgovora na upite medija i građana, kao i redovne tematske brifinge sa novinarima.

U vezi najnovijih medijskih napisa, a kako bi javnost bila istinito informisana, bitno je istaći da pred sudom postoji samo jedna prijava, radnopravni spor, od jednog službenika CBBiH koji je vođen neosnovanom željom za napredovanjem u karijeri i nezadovoljstvom rezultatima javnog oglasa na koji se prijavio. Takođe, nadležni u CBBiH su već upozoravani na ovakav scenarij, odnosno mogućnost da će određeni pojedinci posegnuti za drugim sredstvima, a ne samo pravnim, u nastojanju da izvrše pritisak na institucije da bi ostvarili svoj cilj.

CBBiH oštro osuđuje namjere dezinformisanja i zloupotrebe u vezi s radom CBBiH, a time i destabilizovanja institucije iz ličnih, a i bilo kojih drugih interesa.

CBBiH je jedina državna institucija nadležna za monetarnu politiku na teritoriji cijele BiH, institucija koja već 21 godinu uspješno obezbjeđuje monetarnu stabilnost u zemlji, te ima najviši nivo reputacije, kako u najširoj javnosti, tako i u domaćim i međunarodnim finansijskim krugovima.

U vezi navedenog, CBBiH će u narednom periodu preduzeti sve neophodne radnje u skladu sa zakonskim ovlastima i obavezi zaštite institucije i njenog, radom stečenog, najvišeg nivoa integriteta i reputacije.


Newsletter CBBiH