Guverner Softić na Samitu guvernera, ministara finansija i direktora poreznih uprava zemalja regiona

Sarajevo, 14. juni 2019.

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić 14. juna 2019. godine učestvuje na Samitu guvernera, ministara finansija i direktora poreznih uprava zemalja regiona koji se održava u Bečićima, Crna Gora. Ovogodišnja tema skupa je „Finansijska i monetarna stabilnost regiona u uslovima usporenog privrednog rasta u eurozoni“.

Tijekom svoga izlaganja, u sesiji pod nazivom „Monetarna politika i stabilnost bankarskih sustava u uvjetim niske inflacije i kamatnih stopa“, guverner je stavio poseban naglasak na potrebu koordiniranja između monetarne i fiskalne politike, te na značaj stalnih strukturnih reformi sa fokusom na reformu tržišta rada i obrazovnoga sustava.

Govoreći o utjecaju monetarne politike FED-a i Europske središnje banke (ECB) na zemlje regije, guverner Softić je istaknuo kako je u regiji posebno velik utjecaj ECB-a. CBBiH je nedavno donijela odluku o izmjeni negativne kamatne stope na višak likvidnosti banaka, kako bi ih uskladila sa onima kod ECB-a.

Analizirajući trenutačne politike ECB-a i FED-a, svi panelisti su se složili da je jako teško predvidjeti kada bi moglo doći do okončanja ere niskih kamatnih stopa. U skladu s tim, naglasio je guverner, središnje banke moraju djelovati proaktivno u sagledavanju potencijalnih rizika zajedno sa ostalim sudionicima u mreži financijske stabilnosti.

Jedna od tema današnje diskusije bila je i uloga međunarodnih financijskih institucija, posebice Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF). Guverner Softić je rekao kako je ova institucija saveznik središnjim bankama u očuvanju stabilnosti financijskoga sustava, a u sklopu suradnje središnje banke dobijaju značajnu tehničku pomoć i istaknuo je kako je, bez obzira na program i suradnju sa MMF-om, na domaćim institucijama sva odgovornost za implementiranje mjera iz programa.

Govoreći o izazovima koje čekaju središnje banke na srednji i duži rok, guverner je istaknuo kako su ključni izazovi koji stoje pred središnjim bankama očuvanje samostalnosti i povjerenja javnosti, što podrazumijeva povjerenje u stabilnu valutu i stabilan financijski sustav. Pored njih treba spomenuti i pritisak na kapital središnje banke, koji je posljedica loših uvjeta za financiranje na međunarodnim tržištima, što traje već nekoliko godina. Osim toga, monetarne vlasti se suočavaju sa potencijalno velikim promjenama koje donosi digitalizacija financija. Ipak, neophodno je zadržati fokus na osnovnim funkcijama središnjih banaka, zaključio je dr. Softić. 


Newsletter CBBiH