CBBiH objavila konkurs za izradu idejnog rješenja logotipa Centralne banke Bosne i Hercegovine

26.5.2021

CBBiH objavila konkurs za izradu idejnog rješenja logotipa Centralne banke Bosne i Hercegovine. Više na:

https://www.cbbh.ba/Procurement/List/1042?groupId=837


Newsletter CBBiH