CBBiH revidirala svoje procjene ekonomske aktivnosti u prvom kvartalu 2021. godine naviše

8.6.2021

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) procjenjuje da je pad realnog bruto društvenog proizvoda (BDP) u prvom kvartalu 2021. godine, na godišnjem nivou, iznosio 2,02% (grafikon 1 ispod). U drugom kvartalu 2021. godine očekujemo rast inflatornih pritisaka i stopu inflacije od 1,83% na godišnjem nivou za kvartal i 0,24% na godišnjem nivou za prvo polugodište.

Grafikon 1: Brze procjene godišnjih promjena u realnom BDP-u

Izvor: CBBiH. Napomena: 1 standardna devijacija uključuje interval od 68%, a 2 standardne devijacije interval od 95% pouzdanosti.

Brze procjene realnog BDP-a za četvrti kvartal 2020. godine iz marta su bile gotovo identične naknadno objavljenim zvaničnim podacima. Naša trenutna brza projekcija ekonomske aktivnosti u prvom kvartalu 2021. godine je revidirana naviše za čak 1,12 procentnih poena i iznosi -2,02%. Interval pouzdanosti za projekcije realnog BDP-a jedan kvartal unaprijed je nepromijenjen, a i dalje smo opredijeljeni za balansiranu distribuciju mogućih rizika prosječne projekcije. Drugim riječima, procjenjujemo sa 68% pouzdanosti da će pad ekonomske aktivnosti u prvom kvartalu 2021. godine biti u rasponu +/- 1,2 procentna poena oko naše prosječne projekcije.

Originalno je planirano da početkom posljednjeg mjeseca u kvartalu objavljujemo brze procjene realne ekonomske aktivnosti za tekući i prethodni kvartal. Međutim, kako do početka juna nismo imali ni sve posmatrane indikatore viših frekvencija za april, a imajući u vidu efekte pandemijskog šoka na ekonomsku aktivnost u drugom kvartalu 2020. godine, odlučili smo se za objavu brze procjene ekonomske aktivnosti u drugom kvartalu s narednim krugom brzih procjena. Prema preliminarnim ocjenama, na osnovu vrlo uskog seta zvaničnih podataka, godišnji rast ekonomske aktivnosti u drugom kvartalu 2021. godine bi mogao biti znatno iznad 5%. Ovako vanredno visoka stopa rasta nije nezamisliva, imajući u vidu da je godišnji pad ekonomske aktivnosti u prvom kvartalu 2020. godine iznosio gotovo 9%. Ipak, do raspoloživosti svih podataka na osnovu kojih radimo brze procjene za april, i bar osnovnih za maj, brze procjene ekonomske aktivnosti u drugom kvartalu, u trenutnim okolnostima, bi bile neprihvatljivo nepouzdane.

U modelu još uvijek dajemo jednake šanse da će brze procjene biti iznad, kao i ispod stvarne vrijednosti realnog BDP-a i inflacije. U kratkom roku, ipak, primjećujemo nešto snažnije faktore koji bi mogli rezultirati potcijenjenim procjenama realne ekonomske aktivnosti i inflacije od zvaničnih podataka, kada budu dostupni. Pozitivni pritisci na realni BDP su prvenstveno vezani za ubrzani rast industrijskog sektora i izvoza roba. Naše procjene inflacije u drugom kvartalu su bazirane na službenim podacima za april 2021. godine te podacima o očekivanim kretanjima egzogenih varijabli, poput cijena hrane, nafte i ekonomske aktivnosti u narednom periodu. Procjene bi mogle biti podložne značajnim revizijama naviše, u slučaju vanrednih cjenovnih šokova na energentima, metalima i transportnim troškovima.

Brze kratkoročne procjene ključnih makroekonomskih varijabli u CBBiH koristimo do objave zvaničnih statističkih podataka, ili novog kruga kratkoročnih projekcija. Rezultate sljedećeg redovnog kruga brzih procjena realnog BDP-a i inflacije planiramo za prvu polovinu augusta.


Newsletter CBBiH