Druženje s novinarima: Etika i integritet u poslovanju CBBiH

8.12.2021

Etika i integritet u poslovanju Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) bila je tema druženja s novinarima koje je održano 8. 12. 2021. godine.

Compliance officer Sanja Romić-Bajramović, prezentirala je ulogu i značaj compliance funkcije u CBBiH, kao i činjenicu da je ova funkcija implementirana uprkos nepostojanju izričite zakonske obaveze za njeno uvođenje. Radi se o praktičnoj potrebi da se u jednoj instituciji od državnog značaja, više pažnje posveti poslovanju s integritetom, poslovnoj etici, jer svaka nepravilnost u radu predstavlja reputacijski rizik, što posljedično utiče na povjerenje javnosti i građana u rad CBBiH.

U sklopu aktivnosti posvećenih razvoju Compliance programa, doneseni su značajni propisi poput Etičkog kodeksa CBBiH kao i novi Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti u CBBiH.

Ovim pravilnikom napravljen je značajan iskorak od onoga što predstavlja osnovnu zakonsku obavezu prema Zakonu o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Novi pravilnik, osim mogućnosti prijavljivanja korupcije, predviđa i mogućnost prijavljivanja bilo koje druge nepravilnosti uočene u radu CBBiH.

Najznačajnija aktivnost je svakako uvođenje novog antikorupcionog alata Etička linija, što svrstava CBBiH u red malobrojnih javnih institucija koje su implemetirale ovaj sistem. Radi se o eksternom zaštićenom online sistemu koji nudi mogućnost anonimne prijave o postojanju korupcije i drugih nepravilnosti. Sistemu „Etička linija“, koji je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i besplatan je za prijavitelja, pristupa se preko web stranice: www.cbbh.ba, klikom na logo „Etička linija“.

Prijavljivanje kroz ovaj sistem je potpuno anonimno, ukoliko to prijavitelj želi, i nije moguće utvrditi odakle i od koga je podnesena prijava, što daje sigurnost prijavitelju. Sistemom upravlja nezavisna treća strana, koja nema uvid u sadržaj internih prijava i postupanja, ali koja garantuje visoke tehničke standarde zaštite sistema od zloupotreba ili neprofesionalizma.

Rad CBBiH možete podržati i vi tako što ćete nam ukazati na sve eventualne nepravilnosti koje ste uočili u našem radu, a mi vam pružamo garanciju da ćemo sve prijave koje nam uputite, bilo da su anonimne ili ne, razmotriti s jednakom pažnjom i tretirati u skladu s Pravilnikom o internom prijavljivanju korupcije i drugih nepravilnosti.

Polazeći od značaja i nadležnosti koje ima CBBiH kao jedina institucija u zemlji nadležna za monetarnu politiku i izdavanje domaće valute, jačanje integriteta, povjerenja javnosti i stabilnosti, u svemu što radimo, cilj je kojem svakodnevno težimo.

 Newsletter CBBiH