U CBBiH održan okrugli sto i prezentacija rezultata pilot-projekta finansijske edukacije u školama

31.3.2022

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), uz podršku Razvojnog instrumenta Evropskog fonda za jugoistoičnu Evropu (EFSE DF), organizovala je 31.3.2022. godine okrugli sto i prezentaciju rezultata pilot-projekta saradnje sa srednjim školama u provođenju finansijske edukacije, sa ciljem definisanja mogućih koraka i prijedloga za uvođenje finansijske edukacije u školske kurikulume.

U okviru ranijih posjeta CBBiH, srednjoškolce je zanimalo da saznaju više o CBBiH, o novcu, štednji, o finansijskim uslugama na tržištu poput računa, kredita, platne kartice i slično. Finansijski educirajući mlade i uvažavajući njihove potrebe, nastala je ideja za pilot-projekat prenosa znanja o pružanju usluge finansijske edukacije. U pilot-projekat su uključeni delegirani profesori i učenici tri sarajevske srednje škole: Ekonomske škole, Poslovno-komercijalne i trgovačke škole i Treće gimnazije. U okviru projekta predstavnici CBBiH i EFSE DF realizovali su obuku za profesore i učenike, a nakon obuke učenici su kao vršnjački edukatori održali predavanje u vlastitim školama. Anketa provedena među učenicima pokazala je da su teme i sadržaj predavanja od izuzetnog značaja za učenike, da su zadovoljni naučenim i da su ih predavanja o tome kako upravljati ličnim finansijama i finansijskim uslugama motivisala na dodatno istraživanje. Na anketno pitanje da li smatraju da finansijska edukacija mladih treba postati dio srednjoškolskog obrazovanja, njih 92,8% dalo je potvrdan odgovor.

Današnjem okruglom stolu i prezentaciji rezultata pilot-projekta finansijske edukacije u srednjim školama, osim zvaničnika CBBiH i EFSE DF, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje, direktori, profesori i učenici - edukatori škola uključenih u projekat, te profesor Srednjoškolskog centra „Pale“ i profesori i učenici Srednjoškolskog centra „Istočna Ilidža“.

Diskusija tokom današnjeg okruglog stola bila je usmjerena na buduće korake i modalitete saradnje.Newsletter CBBiH